Uncategorised

Hier treft u de belangrijkste documenten op een rij.

Over de Berg-Stichting en Laar & Berg

De Berg-Stichting was een weeshuis voor Joodse kinderen dat op het terrein van onze school (Laar&Berg) heeft gestaan. Waar nu de vleugel van Laar & Berg staat waar de lokalen 3a en 3b zijn, heeft het hoofdgebouw gestaan. Er waren ook nog bijgebouwen meer richting het huidige sportveld. De directeurswoning is het enige overgebleven gebouw, dit is de woning naast school aan de Langsakker. Alle andere gebouwen zijn begin jaren ’70 van de vorige eeuw gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van Laar & Berg.

Dank voor je aanmelding en gefeliciteerd met je keus voor Laar & Berg! We gaan snel voor je aan de slag, zodat we je binnenkort kunnen laten weten of je echt bent geplaatst.

Leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan belangrijke keuzes. Zo moeten ze nadenken over hun stroom- of profielkeuze, de vakken die ze daarbij willen kiezen en hoe ze hun keuze kunnen afstemmen op een vervolgstudie. Voor veel leerlingen zijn dit geen gemakkelijke beslissingen. Laar & Berg is ervan overtuigd dat deze keuzes gemaakt moeten worden vanuit de kwaliteiten en interesses van de individuele leerling.

Wij beschouwen het als onze taak om leerlingen hierbij te begeleiden en bewust te maken van de verschillende mogelijkheden; het gaat tenslotte om hun toekomst. Binnen Laar & Berg is het de taak van het decanaat om een ondersteunende rol te spelen bij de verschillende keuzes. Zowel de mentor en afdelingsmanager als het decanaat begeleiden leerlingen bij het nemen van beslissingen die gericht zijn op de voorbereiding op vervolgopleidingen.

Bekijk voor inspiratie en ideeën de vakkenfilmpjes

Decanen op Laar & Berg:

hoan en albertine

Hoan Nguyen
Decaan Y4 en vwo
Docent Bedrijfseconomie en Economie
Albertine Minderhoud
Decaan Y3 en havo
Docent Wiskunde

Open Dag
Op zaterdag 27 januari 2024 zijn de deuren van Laar & Berg geopend! Van 09u30 tot 13u00 bent u, ouder(s)/verzorger(s) én uw zoon/dochter uit groep 7 of 8 van harte welkom om kennis te komen maken op de Langsakker 4, te Laren.

Uitgebreide Informatieavond

Op dinsdag 6 februari (19:30-21:30) is er een uitgebreide informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s).

Er zullen dan 4 korte presentaties zijn met nagesprek. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de zaal. De hele avond vindt plaats in de hal van Laar & Berg.

Online Q&A

Op woensdag 6 maart (19:30-20:30) is er een online Q&A voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en basisschooldocenten. Tijdens deze Online Q&A werden live vragen beantwoord door een panel bestaand uit leerlingen, een docent, de afdelingsmanager, de rector en een ouder.

Kijk hier de online Q&A van 25 januari 2023 terug

 

 

Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en opvoeding. Deze zorg is bedoeld om eventuele ziekten en problemen te voorkomen of vroeg op te sporen. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders en kinderen hiervoor terecht bij Jeugd en Gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een vast schema afspraken aangeboden. Voor welke onderzoeken worden leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen jongeren en ouders bij Jeugd en Gezin terecht?

Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en opvoeding. Deze zorg is bedoeld om eventuele ziekten en problemen te voorkomen of vroeg op te sporen. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders en kinderen hiervoor terecht bij Jeugd en Gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een vast schema afspraken aangeboden. Voor welke onderzoeken worden leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen jongeren en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? U leest het in het in het bijgevoegde info-schoolgids-vo-scholengemeenschap-2020.pdf

Programma van Toetsing en Afsluiting
Het algemene deel van het PTA en de vakspecifieke PTA's zijn gepubliceerd op onze website. Op dezelfde pagina zullen, indien van toepassing, ook errata worden gepubliceerd.

Overgang
In dit document staan o.a. per jaarlaag de geldende overgangsregels omschreven.

4+ Bijles door leerlingen uit de bovenbouw

Ouders en leerlingen benaderen de school regelmatig voor bijles. Daarnaast zijn er in de bovenbouwklassen leerlingen die uitblinken in een vak en er plezier in hebben om andere leerlingen de lesstof uit te leggen. Die twee vragen brengen we graag samen.

 

SOMToday - Managebac - Zermelo

SOM en Managebac zijn onze leerlingadministratiesystemen. Bovendien werken de leerlingen in SOM en Managebac voor lesmateriaal. Zermelo is het roosterprogramma. Leerlingen kunnen hier hun individuele rooster vinden, maar ook de roosters van de docenten. De LB-app (HOY) is in gebruik voor communicatie tussen school en leeringen en ouders, maar ook voor ouders naar docenten/mentoren. Daarnaast wordt de LB-app gebruikt om nieuws te delen en staat ook de (jaar)kalender in de app. 


           managebac logo copy              somtoday logo        zermelo logo   hoy logo

 

 

Aanmelding Year 1

Na de aanmeldingsperionde in maart krijg je snel te horen of je bent toegelaten. In juni nodigen we je op school uit en maak je kennis met je klasgenoten, de mentor en geven we je informatie zodat je goed voorbereid kunt starten.

Bootcamp

De eerste week op school is een introductieweek: de bootcamp. Je leert je klasgenoten kennen, je krijgt uileg van je mentor en je leert de 4-plussers kennen. Deze leerlingen kun je het hele jaar door aanspreken als je vragen hebt. De voertaal tijdens de bootcamp week is Engels zodat je went aan het tweetalige onderwijs. Ook krijg je dan jouw eigen laptop, boeken en het Laar & Berg sporttenue mee.

Texel

In de tweede week begint het dan allemaal echt. In september is er een uitgebreide informatie avond voor je ouders. Tijdens de werkweek in oktober is het introductiekamp voor alle eerstejaars op Texel.

Rechts in de downloads vinden jullie de examenbrief. In dit document staat alle informatie die van belang is voor de komende weken/maanden. Lees deze brief a.u.b. goed door en hang het schema met belangrijke data op de koelkast.

De planning van de examens zijn terug te vinden op Examenblad.nl
Mochten er naar aanleiding van de examenbrief vragen zijn of heb je in de komende tijd vragen, dan kan je altijd even bij me binnen lopen of mail me op b.sanders@atscholen.nl
 
Heel veel succes met de laatste loodjes.
Groet,
Barbara Sanders
Secretaris van het eindexamen

  

Ziekte

Bij ziekte dienen de ouders de school voor 8.30 telefonisch op de hoogte te brengen. Indien er op een ziektedag toetsen of deadlines gepland staan, dient de ouder dit bij ziektemelding door te geven met vermelding van vak en docent. U kunt een bericht achterlaten bij de verzuimcoördinator of een voicemailbericht achterlaten op telefoonnummer: 035 - 53 95 422. Bij hervatting van de lessen na ziekte levert de leerling voordat hij naar de les gaat een betermelding in bij de verzuimcoördinator op het servicepunt. Ouders kunnen een leerling ook telefonisch beter melden. Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij het servicepunt. De ouders worden voor vertrek van school telefonisch / per mail op de hoogte gebracht.

Ziek tijdens toetsperiode?
Is uw zoon of dochter ziek tijdens de toetsperiode? Graag horen we dan, voor de duur van de toetsperiode (gebruikelijk een week), iedere dag voor 08:30u of uw zoon of dochter nog steeds ziek is. 

​ 
Verlof​formulier

Buitengewoon verlof buiten schoolvakanties dient ruim van tevoren te worden aangevraagd bij de afdelingsmanager. Denk hierbij aan het bijwonen van huwelijken en begrafenissen, meelopen bij een HBO-opleiding of Universiteit, maar ook het deelnemen aan theorie-en praktijkexamens van het scooter - en/of autorijbewijs. Lever hiervoor het verlofformulier in samen met een kopie van bewijs van hetgene wat op de planning staat. Het aanvraagformulier is hier​ond​er beschikbaar. ​De inspectie van onderwijs en de leerplichtambtenaren zien er ten strengste op toe dat verlof​ slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan en dat de betreffende documentatie op orde is. ​

Het verlofformulier is te verkrijgen bij het servicepunt of online in te vullen via het verlofformulier. U kunt het formulier hier rechts boven vinden. 

​​Laar & Berg maakt deel uit van Alberdingk Thijm Scholen.  ​​​​​Bij Alberdingk Thijm Scholen werken meer dan 750 onderwijsprofessionals verspreid in het Gooi​. ​​​​​​​​​Wij bieden ze de kans zich voortdurend te ontwikkelen. De speerpunten van de organisatie zijn ICT en tweetaligheid en '​alles wat ertoe doet'. ​We zie​n de school als een 'community', waarbij we verder kijken dan alleen de schoolprestaties van de leerlingen. Dit betekent voor docenten en leerkrachten dat zij hiervoor open staan, kunnen meedenken en zich hiern ontwikkelen.


Ontdek hier meer over werken bij & vacatures van Alberdingk Thijm Scholen:

stephana

Jongeren die met succes een havo-traject hebben afgerond, kunnen doorleren voor een vwo-diploma. Sommigen doen dat het liefst op hun eigen school, anderen gaan op zoek naar een andere school. Als je nadenkt over Laar & Berg, vind je hier informatie over de aanmelding. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in vwo 5?                                              

Allereerst ga je uiteraard je uiterste best te doen voor je havo-examen. Dat komt ten goede aan je cijfers, maar waarschijnlijk ook aan de referentie van je huidige school en dat kan ons het vertrouwen geven dat je het vwo-traject succesvol kunt afronden. Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examen resultaat. We kijken naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten (je cijferlijst), referentie en het intakegesprek. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze pittige overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je havo-diploma hebt gehaald.

Wil je eerst meer informatie over Laar & Berg? We plannen graag een afspraak met je in. Stuur een mailtje naar lb@atscholen.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

De aanmeldperiode voor Year 1 voor schooljaar 24/25 is gepland in de laatste week van maart 2024 en gebeurt bij de school voor het voortgezet onderwijs. Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf die week verwerkt. Aanmelden kan met het PDF formulier of met het digitale aanmeldformulier. Download hiernaast het aanmeldformulier, de informatiegids en/of folder.

Zit jij in groep 8 van de basisschool en heb je een havo, havo/vwo of vwo advies of verwacht je dat te krijgen? Kom dan kijken op Laar & Berg; de enige havo/vwo school in het Gooi waar je tweetalig onderwijs kunt volgen. Je volgt lessen in het Engels en Nederlands, er is een prachtig sportveld en de school ligt in een bosrij​ke omgeving. Op de Junior High en de open dag hoor je alles over ons onderwijs en kun je ervaren hoe de sfeer op onze school is. Alvast wat meer weten? Download de folders.

Meelopen? Junior High

Tijdens deze middag nemen de groep 8 - leerlingen deel aan een aantal lessen. Zo maken ze kennis met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw. De leerlingen worden vooraf ingedeeld in groepen. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen te horen in welke groep ze zijn ingedeeld en welke lessen ze gaan volgen. Alle leerlingen krijgen wat te drinken en hoeven alleen een pen & potlood mee te nemen.

Als ouder heeft u uiteraard gelegenheid om uw kind te komen brengen, maar de bijeenkomst is echt alleen voor leerlingen bedoeld. 

Er is dit jaar nog één Junior High:

Junior High IV Tweetalig havo&vwo - 14 februari 2024

Klik hier om je aan te melden voor de Junior High van 14 februari

Directie

Eva Casteleijn, Rector
André Chaigneau, Conrector Onderwijs
Leon Laagwater, Conrector Bedrijfsvoering

Afdelingsmanagers

MYP 1 en MYP 2 Saskia Gabriël. E-mail:  s.gabriel@atscholen.nl
MYP 3 en MYP 4 Maaike Luttikhuis. E-mail:  m.luttikhuis@atscholen.nl
Havo 4&5 en vwo 5&6 Caitlin Schouten. E-mail: c.schouten@atscholen.nl

 

​​​​​​​​​​​​​Laar & Berg werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair​ en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Alle informatie over het bestuur en de koepelstichting is te vinden op: www.atscholen.nl​

Verder werkt Laar & Berg nauw samen met het International Baccalaureate (IB), de Council of International Schools en de Dutch International Schools (DIS).

 

​​​​​​​​RAAD VAN OUDERS

Laar & Berg heeft een actieve raad van ouders, met wie de schoolleiding op regelmatige basis overlegt. Ook organiseert de RvO verschillende activiteiten voor en door ouders, zoals een thema-avond.

Laar & Berg heeft als een van de weinige scholen in het Gooi de uitstraling van een campus. De school grenst aan bos - en heide en op het schoolterrein is er veel groen. De binnenplaats is voorzien van een mooi nieuw terras geschikt voor schoolevenementen zoals de diploma uitreiking. Er is een groot sportveld dat is voorzien van een atletiekbaan, en een grasveld geschikt voor voetbal, hockey en veel andere sporten. ​​ De beeldende vormingsvakken worden in een apart kunstgebouw gegeven, en er zijn twee ​​gymzalen. De campus biedt sinds augustus 2018 tevens ruimte aan de International​ School Laren.

Mentoraat

Iedere leerling op Laar & Berg heeft een mentor. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op het gebied van alle zaken die de school betreffen. In die zin vormen de mentoren de belangrijkste schakel tussen school, ouders en leerlingen.

​​​De mentoren in de onderbouw richten zich op de ontwikkeling en de groei van individuele leerlingen én die van de klas als groep. De mentoren worden bijgestaan door een aantal 4-plussers, leerlingen uit de bovenbouw die bijdragen aan de begeleiding van onderbouwleerlingen. In klas 4, 5 en 6 is het mentoraat meer gericht op de individuele leerling. Leerlingen houden gedurende de laatste twee jaren in principe dezelfde mentor. Wat betreft contacten en coördinatie blijft de mentor voor ouders de eerste aanspreekpersoon. Als daar behoefte aan is, zijn de afdelingsmanagers ook bereikbaar als aanspreekpunt.

Op Laar & Berg vinden we de ontwikkeling van onze leerlingen als student en als mens uitermate belangrijk. Met de manier waarop wij ons onderwijs inrichten en met elkaar omgaan streven wij ernaar bepaalde attitudes te ontwikkelen bij onze leerlingen. Deze tien attitudes beschrijven een manier van doen, gewenst gedrag en de afspraken die we met elkaar m​aken. Het leerlingprofiel van Laar & Berg is volledig gebaseerd op het IB Learner Profile.

​​​​Leerlingen die bevorderd worden naar MYP 4 kiezen voor een maatschappij of natuurstroom. In het jaar erna kies je het profiel waarin je eindexamen gaat doen:​​​

•Cultuur en maatschappij (CM)
•Economie e maatschappij (EM)
•Natuur en gezondheid (NG)
•Natuur en techniek (NT)

Leerlingen uit havo 3 komen na bevordering in de bovenbouw van de havo, waarin zij eindexamen kunnen doen in één van de vier profielen:

  • Cultuur en maatschappij (CM)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Natuur en gezondheid (NG)
  • Natuur en techniek (NT)

Meer dan Academische vaardigheden

Op Laar & Berg bieden wij al sinds 2003 met trots het Middle Years Programme van de International Baccalaureate aan. Afgekort noemen we dit MYP. De leeropbrengsten van het MYP zijn hoog en gevarieerd, te meer omdat het de leerlingen in staat stelt zich te wijden aan een internationaal bestaande en erkende leercultuur die hen voorbereidt op een snel veranderende en dynamische wereld. Het MYP is meer dan een academisch curriculum. Het stelt de leerling in staat te leren over zichzelf, elkaar, de wereld en het bevordert een intercultureel bewustzijn dat verder gaat dan traditionele onderwijssystemen. Het MYP stelt de leerling in staat om een leven lang te leren.

Laar & Berg is een middelbare school in Laren voor tweetalig onderwijs, vwo en havo. In klas 1 tot en met 3 (havo) of 1 tot en met 4 (vwo) volgen de leerlingen het tweetalige Middle Years Programme (MYP). Leerlingen in de tweetalige stroom sluiten het MYP af in jaar 3 of in jaar 4 met het behalen van het internationaal erkende MYP certificate. Na het vierde jaar MYP hebben leerlingen de keus door te stromen naar het vwo of het IB Diploma Programme. Dit programma wordt onder begeleiding van het IB ontwikkeld en zal vanaf 2022 gaan starten voor zowel de leerlingen van Laar & Berg, als de leerlingen van de International School laren.

De school bereidt leerlingen voor op een toekomst als verantwoordelijke wereldburger met oog voor de verschillen, maar vooral overeenkomsten tussen zichzelf en anderen. ​Het lerende individu en intercultureel bewustzijn zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten. De holistische onderwijsvisie – waarin voortdurend verbindingen tussen de vakken en de wereld om ons heen worden gelegd – waarborgt een brede maatschappelijke en academische ontwikkeling. Laar & Berg schaart zich in haar uitgangspunten achter de United Nations Universal Declaration of Human Rights.​​​​​

Tweetalig havo/vwo

Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwo advies van de basisschool kunnen zich aanmelden op Laar & Berg. De eerste twee jaar zitten leerlingen in een gecombineerde havo/vwo klas waarin altijd ruimte is voor individuele uitdaging. Na twee jaar worden de niveaus gesplitst in een tweetalige havo 3 klas of een tweetalige vwo 3 klas. Ook vwo 4 is een tweetalig jaar.

Behalve aan het vergaren van kenn​is wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigenschappen die het leerproces bevorderen en daarnaast belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Wij moedigen leerlingen o.a. aan om risico's te nemen, te reflecteren op hun keuzes en ideeën, zich tolerant op te stellen jegens anderen en kritisch om te gaan met informatiebronnen.

De informatiegids voor het schooljaar 2023-2024 bevat handige gegevens over allerlei praktische zaken en procedures op school en vormt zodoende een belangrijk naslagwerk voor ouders/verzorgers en leerlingen. Op de voorkant van de informatiegids staat naast het logo van Laar & Berg ons Mission Statement: Discover. Learn. Inspire.

Deze missie is in samenwerking met leerlingen, ouders en medewerkers tot stand gekomen en zal ons ook komend schooljaar context en richting geven voor beleid, ambities en beslissingen. Deze missie heeft betrekking op de gehele schoolgemeenschap: leerlingen, medewerkers en ook ouders/verzorgers.

Wij hopen dat iedereen zich kan vinden in de kernwaarden waar wij als team voor staan. Op die manier streven wij hetzelfde na en bouwen we samen aan een hechte en sterke schoolgemeenschap.

Laar & Berg is de enige havo/vwo school in het Gooi waar je tweetalig onderwijs kunt volgen, je volgt lessen in het Engels en Nederlands, heeft een prachtig sportveld en ligt in een bosrij​ke omgeving. Op de open dag hoor je alles over ons onderwijs en kun je ervaren hoe de sfeer op onze school is.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Laar & Berg is een scholengemeenschap voor vwo​, havo en het tweetalig Middle Years Programme van de International Baccalaureate Organisation (MYP). De school is voorzien van een groot nieuw sportveld. Ook ontvangen alle eerstejaars leerlingen een eigen chromebook.

Laar & Berg is een veilige en gezellige school met ongeveer 800 leerlingen waarin door de kleinschaligheid iedere leerling zich gekend weet. Ons streven is om de leerling het voor hem of haar hoogst mogelijke resultaat te laten bereiken.  

In de school is ook de International School Laren gehuisvest. Deze leerlingen - afkomstig uit landen van over de hele wereld -volgen het MYP programma volledig in het Engels.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla varius, lorem ut accumsan consequat, orci lacus pulvinar dolor, non hendrerit risus nisl et neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed ultrices bibendum elementum. Suspendisse ac scelerisque ligula. Etiam lorem diam, auctor sit amet nunc elementum, ullamcorper tempus arcu. Cras nec rhoncus lectus. Donec ante felis, tempor in ante in, auctor ullamcorper metus.

Lorem dolor sit amet elit

Kom op 6 februari naar de informatieavond op Laar & Berg

Op dinsdag 6 februari (19:30-21:30) is er een uitgebreide informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). Aanmelden is niet nodig.

Er zullen dan 4 korte presentaties zijn met nagesprek. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de zaal. De hele avond vindt plaats in de hal van Laar & Berg. De thema's die aan bod komen zijn:

- De School

- Year 1

- Onderwijs op Laar & Berg

- Leerlingbegeleiding

Laar & Berg; tweetalig havo en vwo in Laren

Ben je op zoek naar een school met een fijne en veilige sfeer en tweetalig onderwijs? Op Laar & Berg volgen alle leerlingen in de onderbouw tweetalig havo/vwo volgens de uitgangspunten van het IB Middle Years Programme (MYP). De school ligt aan de rand van een natuurgebied en heeft prachtige faciliteiten zoals een groot sportveld. Ons doel is dat iedereen op school ontdekt, leert en inspireert

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster. Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de schooldirectie. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren/

Privacy

De website www.laarenberg.nl neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. De website www.atscholen.nl hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om deze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Deze website bevat links waarmee je www.atscholen.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De website www.atscholen.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen. ​De website www.atscholen.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.​

Beeldmateriaal

Op de websites en social media kanalen van de scholen van Alberdingk Thijm Scholen wordt veel gebruik gemaakt van representatief beeldmateriaal gemaakt in opdracht van de school. Bij aanmelding op de school wordt om toestemming van publicatie van beeldmateriaal gevraagd. In het algemeen wordt er naar gestreefd leerlingen zoveel mogelijk niet herkenbaar in beeld te brengen. Leerlingen en medewerkers bij wie dat wel het geval is,  is altijd vooraf om toestemming gevraagd. Mocht het voorkomen dat degene die geen toestemming heeft gegeven en toch herkenbaar is op een foto of video toch bezwaar heeft dan kan dat per mail kenbaar worden gemaakt bij de ​schooldirectie. Stuur dan de link mee waar de foto op staat en vermeld erbij om welke school het gaat. Het materiaal zal per direct worden verwijderd.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Alberdingk Thijm Scholen heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Social Media

Verder zijn er op deze website knoppen opgenomen om pagina's te kunnen delen op de sociale netwerken Facebook, Youtube, LinkedIn en Twitter. Deze social media knoppen werken door code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Als je op deze knoppen klikt worden deze cookies geplaatst. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Installeer de speciale plugin van Google als je niet getracked wil worden door het bezoekersstatistiekprogramma dat wij gebruiken: Google Analytics opt-out.

Deze plugin is voor alle veelgebruikte browsers beschikbaar.​​

Laar & Berg

035-5395422
Langsakker 4 
1251 GB Laren

lb@atscholen.nl

Hieronder een voorbeeldtekst om de styling van veelvoorkomende HTML elementen in 1 pagina te kunnen controleren. Kopieer de tekst naar je klembord:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id.

Subtitel (H2)

Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed euismod, risus a porta laoreet, nibh felis tempus neque, in fermentum risus nisi vel augue.

Subtitel (H3)

Nunc sit amet diam eget nunc gravida lacinia non vitae nulla. Sed posuere gravida nibh, a commodo ante ornare sit amet.

Ongenummerd lijstje

  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3

Genummerd lijstje

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Subtitel (H4)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus vel nulla id nulla Extern linkje Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar Intern linkje sodales eleifend quis vel mauris. Nulla hendrerit tincidunt ultrices. Quisque scelerisque tempus ligula, et facilisis augue luctus id. Dik gedrukte tekst Cras dui ipsum, vestibulum sit amet tellus in, pharetra pulvinar felis. Cursieve tekst Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Button

Curabitur porttitor libero eget pulvinar hendrerit. Nulla elementum aliquam condimentum. Praesent massa ante, dignissim sed metus sit amet, porttitor ultrices odio. Cras id lorem lacus. Nulla ultrices neque ac porta placerat. Quisque nisl ligula, condimentum eu porttitor sed, tincidunt non enim. Nulla nec dictum risus. Sed sollicitudin leo id purus iaculis efficitur. Donec sed augue laoreet, iaculis magna sed, aliquet dolor. Maecenas non aliquam nisl, eu dictum tellus.

Waar het om gaat

Eigen device

Elke leerling heeft een eigen laptop; veel lesmateriaal is online. Daarnaast gebruik je best veel boeken, de afwisseling vinden we belangrijk.

Excursies

Leren doe je misschien wel meer buiten dan binnen de klaslokalen.zodra het weer kan, trekken we erop uit.

Gezonde leefstijl

De Laar & Berg campus heeft een prachtig sportveld, waardoor we veel buiten sporten. Onze kantine heeft een groot aanbod in gezonde keuzes.

Kunst & muziek

Beeldende vorming, performing arts, muziek en film. Ook in de kunstvakken hebben we een breed aanbod, gegeven door inspirerende docenten.

Meertaligheid

Er zijn niet alleen veel vakken die in een andere taal worden gegeven, we leren je ook hoe je een taal leert. Je volgt drie verschillende talen, en kiest er dan 1 of 2.