​​​​Leerlingen op het​ vwo kiezen voor een maatschappij of natuurstroom. In leerjaar 2 kiezen zij nogmaals, dit maal voor één van deze profielen:

•Cultuur en maatschappij (CM)
•Economie e maatschappij (EM)
•Natuur en gezondheid (NG)
•Natuur en techniek (NT)