​​​​Aanmelden kan in maart 2022 met het inschrijfformulier van Laar & Berg, dat via de site te downloaden of op het servicepunt te verkrijgen is. De verwerking van de aanmeldingen start op de eerste aanmelddag. Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf dat moment verwerkt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het inschrijfformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van de aanmeldweek om 12.00 uur binnen is.

Download hiernaast het aanmeldformulier, de informatiegids en folder.

Aanmelding leerlingen Year 1

Bij de toelating tot de brugklas volgt Laar & Berg het advies van de basisschool. De leerling moet een positief havo- of vwo-advies hebben. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden, als de leerling al op school zit, gebruikt om eventuele begeleiding op maat te bieden. Wanneer de leerling in het buitenland op school heeft gezeten ontvangen we in overleg graag nodige informatie over academische capaciteiten en eventuele begeleiding. 

Toelating tot andere klassen/jaarlagen

Voor toelating in andere klassen/jaarlagen is eerst een intakegesprek met de afdelingsmanager nodig.

 

Afdelingsmanagers

Leerjaren MYP 1 en MYP 2 
Saskia Gabriël. E-mail:  s.gabriël@atscholen.nl

Leerjaren MYP 3 en MYP 4 
Maaike Luttikhuis. E-mail:  m.luttikhuis@atscholen.nl

Leerjaren havo 4&5 en vwo 5&6
Cailtin Schouten. E-mail: c.schouten@atscholen.nl

​Heeft u een vraag over de aanmeldingsprocedure dan kunt u bellen tussen 8:00 en 16:00 uur tel.: 035-5395422 of stuur een bericht aan lb@atscholen.nl ​​​​