Op Laar & Berg vinden we de ontwikkeling van onze leerlingen als student en als mens uitermate belangrijk. Met de manier waarop wij ons onderwijs inrichten en met elkaar omgaan streven wij ernaar bepaalde attitudes te ontwikkelen bij onze leerlingen. Deze tien attitudes beschrijven een manier van doen, gewenst gedrag en de afspraken die we met elkaar m​aken. Het leerlingprofiel van Laar & Berg is volledig gebaseerd op het IB Learner Profile.

Je bent onderzoekend

Je bent leer- en nieuwsgierig
Je wilt graag weten hoe dingen in elkaar zitten.
Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.
Je zult proberen zelf antwoorden te vinden op de vragen die je bezighouden.

Je bent goed geïnformeerd

Je vindt het leuk om belangrijke onderwerpen en kwesties te onderzoeken die in jouw leven en in het leven van anderen een rol spelen.
Je wilt meer weten over verschillende vakken.
Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

Je denkt na

Je bent een kritische en creatieve denker.
Je herkent probleemsituaties.
Je neemt doordachte beslissingen. 

Je communiceert

Je kunt je gedachten, gevoelens en behoeften op verschillende manieren uitdragen.
Je werkt en communiceert goed met anderen.
Je spreekt meer dan één taal.

Je hebt principes

Je bent eerlijk en integer.
Je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Je toont respect voor de mensen om je heen.
Je voelt je verantwoordelijk voor jouw acties en de gevolgen daarvan.​

​Wij creëren geen perfecte mensen, maar gebruiken dit leerling-profiel wel om leerlingen inzicht te geven in hoe ze in de wereld staan, wat hun rol in de gemeenschap is en dat zij verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van hun omgeving. Dit leerling-profiel is gebaseerd op het IB Learner Profile.

Je hebt een brede kijk op de wereld

Je begrijpt en waardeert je eigen cultuur.
Je waardeert andere culturen.
Je begrijpt dat persoonlijke levensverhalen, normen en waarden van andere mensen of gemeenschappen anders kunnen zijn dan die van jou en daar toon je begrip en respect voor.

Je bent zorgzaam

Je bent meevoelend en toont compassie en respect voor andere mensen, hun behoeften en gevoelens.
Je bent een steun voor mensen in je directe en indirecte omgeving.
Je levert een positief bijdrage aan het leven van anderen om je heen en voelt je verantwoordelijk voor je (leer)omgeving en de natuur.

Je neemt risico’s

Je benadert onbekende situaties met vertrouwen.
Je probeert nieuwe dingen uit en bedenkt nieuwe ideeën.
Je bent moedig en weet waar je voor staat.

Je bent in evenwicht

Je begrijpt dat het belangrijk is om geestelijk, lichamelijk en emotioneel gezond te zijn.
Je streeft deze gezondheid na, voor jezelf en voor anderen om je heen.
Je bent genuanceerd en laat je niet uit evenwicht brengen door anderen.

Je reflecteert

Je streeft naar meer inzicht in je eigen leerproces.
Je weet waar je sterke en zwakke punten liggen en daardoor weet je hoe je jezelf kunt ontwikkelen.
Je leert van het denken en doen van jezelf en van anderen.​​