Programma van Toetsing en Afsluiting
Het algemene deel van het PTA en de vakspecifieke PTA's zijn gepubliceerd op onze website. Op dezelfde pagina zullen, indien van toepassing, ook errata worden gepubliceerd.

Overgang
In dit document staan o.a. per jaarlaag de geldende overgangsregels omschreven.