Laar & Berg is een middelbare school in Laren voor tweetalig onderwijs, vwo en havo. In klas 1 tot en met 3 (havo) of 1 tot en met 4 (vwo) volgen de leerlingen het tweetalige Middle Years Programme (MYP). Leerlingen in de tweetalige stroom sluiten het MYP af in jaar 3 of in jaar 4 met het behalen van het internationaal erkende MYP certificate.

​​​​Laar & Berg is geen internationale school, maar een school met internationaal georiënteerd onderwijs. De school bereidt leerlingen voor op een toekomst als verantwoordelijke wereldburger met oog voor de verschillen, maar vooral overeenkomsten tussen zichzelf en anderen. ​Het lerende individu en intercultureel bewustzijn zijn in ons onderwijs belangrijke uitgangspunten. De holistische onderwijsvisie – waarin voortdurend verbindingen tussen de vakken en de wereld om ons heen worden gelegd – waarborgt een brede maatschappelijke en academische ontwikkeling. Laar & Berg schaart zich in haar uitgangspunten achter de United Nations Universal Declaration of Human Rights.​​​​​

International Baccalaureate

De MYP-afdeling van Laar & Berg is sinds 2003 geautoriseerd door het International Baccalaureate (IB). De school werkt samen met het IB aan continue onderwijsontwikkeling om te voldoen aan de hoge eisen die aan het MYP-curriculum worden gesteld. Daarnaast worden in de bovenbouw, ter verrijking van het curriculum, meerdere vakken uit het IB  Diploma Programme (DP) aangeboden.

Council of International Schools

Laar & Berg is een door de CIS (Council of International Schools) geaccrediteerde school. ​Dit betekent dat Laar & Berg voldoet aan de door de CIS gestelde internationaal erkende kwaliteitscriteria. Als eerste en enige Nederlandse, door de staat gesubsidieerde, school heeft Laar & Berg in 2009 deze accreditatie weten te verkrijgen. ​

LB CIS