Meer dan Academische vaardigheden

Op Laar & Berg bieden wij al sinds 2003 met trots het Middle Years Programme van de International Baccalaureate aan. Afgekort noemen we dit MYP. De leeropbrengsten van het MYP zijn hoog en gevarieerd, te meer omdat het de leerlingen in staat stelt zich te wijden aan een internationaal bestaande en erkende leercultuur die hen voorbereidt op een snel veranderende en dynamische wereld. Het MYP is meer dan een academisch curriculum. Het stelt de leerling in staat te leren over zichzelf, elkaar, de wereld en het bevordert een intercultureel bewustzijn dat verder gaat dan traditionele onderwijssystemen. Het MYP stelt de leerling in staat om een leven lang te leren.

Waarom het Middle Years Programme?

Ouder(s)/verzorger(s) die het best mogelijke onderwijs voor hun kinderen willen, kiezen voor het MYP omdat…

 • …het duidelijke leerdoelen stelt.
  • …een leerlinggerichte benadering van lesgeven centraal staat.
  • … internationale perspectieven worden geboden.
  • … zorg voor de leerling plaats krijgt in het curriculum.
  • …er in meer dan één taal wordt geleerd.
  • …er geleerd wordt hoe te leren.
  • …leerlingen worden voorbereid op het toepassen van hun kennis en vaardigheden in nieuwe en complexe situaties.

Het MYP leert de leerling vaardigheden om een leven lang te leren en bevordert een verantwoordelijke houding die de leerlingen helpt te ontdekken hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten voor zichzelf, de ander en de wereld.