H5
Alle eindexamens vinden plaats in de hotel de "Witte Bergen" : Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)
Uitzondering: Eindexamens Kunst Algemeen op 19 mei is op school in de mediatheek.

V6
De eindexamens op 17 mei en van 19 mei tot en met 1 juni vinden plaats in de hotel de "Witte Bergen" : Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes (Laren)
Uitzondering 1: De examens op 18 mei, Geschiedenis en Frans, vinden plaats op school in de Grote Gymzaal.  
Uitzondering 2: Eindexamens Kunst Algemeen op 31 mei is op school in de Mediatheek.

Kijk op ​Tijdvakken centrale eindexamens 2021​ voor de planning van de eindexamens.​

Alle relevant informatie over het examen vindt u in de Examenbrief 

  

Extra examentraining in de buurt

We zijn in dit bijzondere jaar, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten de mogelijkheid om op school een examentraining te volgen tegen een speciaal gereduceerd tarief. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en biedt een goede aanvullende ondersteuning.

Over de examentraining
Lyceo is de meest ervaren organisator van examentrainingen van Nederland. Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil besteden. Een examentraining duurt 2 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining.

Aanmelden
De examentrainingen vinden plaats van 10 t/m 11 april en 16 t/m 17 april. Een examentraining duurt 2 dagen. De trainingen vinden plaats op het A. Roland Holst College Hilversum. Aanmelden kan via www.lyceo.nl/laarenberg of onderstaande button.

Let op: de trainingen in het weekend van 10 t/m 11 april staan open tot vrijdag 19 maart. De trainingen in het weekend van 16 t/m 17 april sluiten een week later, op vrijdag 26 maart.

Informeer mij later
Klik hier als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden over examentrainingen. 

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat buiten de school diverse organisaties zijn waar uw kind, indien gewenst, ook een examentraining kan volgen.

Goed om te weten
Door deel te nemen aan examentrainingen via onze school, ondersteunt u het Lyceo Extra-programma. Het Lyceo Extra-programma biedt leerlingen voor wie extra begeleiding om uiteenlopende redenen niet toegankelijk is, de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een examentraining.