Rechts in de downloads vinden jullie de examenbrief. In dit document staat alle informatie die van belang is voor de komende weken/maanden. Lees deze brief a.u.b. goed door en hang het schema met belangrijke data op de koelkast.

De planning van de examens zijn terug te vinden op Examenblad.nl
Mochten er naar aanleiding van de examenbrief vragen zijn of heb je in de komende tijd vragen, dan kan je altijd even bij me binnen lopen of mail me op b.sanders@atscholen.nl
 
Heel veel succes met de laatste loodjes.
Groet,
Barbara Sanders
Secretaris van het eindexamen

  

Documenten

Extra examentraining in de buurt

Net als voorgaande jaren, zijn wij een samenwerking aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten de mogelijkheid om op school een examentraining te volgen tegen een speciaal gereduceerd tarief. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma en biedt een goede aanvullende ondersteuning.

Over de examentraining
Lyceo is de meest ervaren organisator van examentrainingen van Nederland. Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil besteden. Een examentraining duurt 2 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat buiten de school diverse organisaties zijn waar uw kind, indien gewenst, ook een examentraining kan volgen.

Goed om te weten
Door deel te nemen aan examentrainingen via onze school, ondersteunt u het Lyceo Extra-programma. Het Lyceo Extra-programma biedt leerlingen voor wie extra begeleiding om uiteenlopende redenen niet toegankelijk is, de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een examentraining.