Leerlingen maken gedurende hun schoolloopbaan belangrijke keuzes. Zo moeten ze nadenken over hun stroom- of profielkeuze, de vakken die ze daarbij willen kiezen en hoe ze hun keuze kunnen afstemmen op een vervolgstudie. Voor veel leerlingen zijn dit geen gemakkelijke beslissingen. Laar & Berg is ervan overtuigd dat deze keuzes gemaakt moeten worden vanuit de kwaliteiten en interesses van de individuele leerling.

Wij beschouwen het als onze taak om leerlingen hierbij te begeleiden en bewust te maken van de verschillende mogelijkheden; het gaat tenslotte om hun toekomst. Binnen Laar & Berg is het de taak van het decanaat om een ondersteunende rol te spelen bij de verschillende keuzes. Zowel de mentor en afdelingsmanager als het decanaat begeleiden leerlingen bij het nemen van beslissingen die gericht zijn op de voorbereiding op vervolgopleidingen.

Bekijk voor inspiratie en ideeën de vakkenfilmpjes

Decanen op Laar & Berg:

hoan en albertine

Hoan Nguyen
Decaan Y4 en vwo
Docent Bedrijfseconomie en Economie
Albertine Minderhoud
Decaan Y3 en havo
Docent Wiskunde

Stroom- en profielkeuze bovenbouw
Leerlingen in MYP3 en MYP4 moeten een stroom- of profielkeuze maken voor de bovenbouw. Dit is een heel belangrijke, maar niet altijd even eenvoudige keuze. Daarom staat gedurende het derde jaar de overgang naar havo 4 of MYP 4 centraal. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van een keuzeweek waarin vakkenvoorlichting en stroom-en profielkeuze centraal staan. Daarnaast wordt er een Webinar voor ouders georganiseerd met soortgelijke informatie.

Loopbaanoriëntatie - en begeleiding
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) zijn erop gericht om leerlingen meer inzicht te geven in hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit stelt hen in staat een passende opleiding te kiezen én er een succesvol vervolg aan te geven. De leerlingen worden tijdens hun profiel- en studiekeuzetraject voornamelijk begeleidt door hun mentoren. De decanen ondersteunen de mentoren daarbij en geven advies waar dat nodig is. Gedurende het jaar organiseert het decanaat verschillende diverse LOB-gerelateerde activiteiten voor zowel voor leerlingen als hun ouders.

Om als ouder uw kind bij dit proces te ondersteunen kunt u meer informatie vinden bij de links genoemd bovenaan deze pagina. Uiteraard nodigen de decanen u ook van harte uit om contact op te nemen indien u vragen heeft. Stuur een bericht naar: lb.decanen@atscholen.nl

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Beroepenmarkt 2018

Rapportage en Overgang
De overgangsnormen en verschillende mogelijke keuzes voor stromen en profielen staan in het document ‘Rapportage & Overgang’. Dit document kunt u vinden bovenaan deze pagina.
Het overgangsadvies naar havo 4 of MYP 4 wordt definitief vastgesteld in de overgangsvergadering op basis van het eindrapport in de derde klas. Bij het tweede rapport ontvangt u een voorlopig advies. In bovenstaande documenten kunt u zien wat de mogelijkheden zijn.

Een goede oriëntatie voorkomt aan het einde van jaar een onverwachte uitkomst.