​​​​​​​​​​​​​Laar & Berg werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair​ en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Alle informatie over het bestuur en de koepelstichting is te vinden op: www.atscholen.nl​

Verder werkt Laar & Berg nauw samen met het International Baccalaureate (IB), de Council of International Schools en de Dutch International Schools (DIS).

 

cis      logo dis     ib world school logo 2 colour revkopie   koepellogo