Veel jongeren die met succes een mavo-traject hebben afgerond, willen graag doorleren voor een havo-diploma. Op Laar & Berg bieden we jaarlijks 15 à 25 leerlingen de kans dat diploma te halen. Op deze manier krijgen deze leerlingen de mogelijkheid deuren te openen naar ambitieuze HBO-opleidingen en de toekomst die zij voor ogen hebben. Ook biedt de overstap je de tijd om langer na te denken over je toekomst en een keuze voor een vervolgopleiding gerichter te kunnen maken. Als school zijn wij erg trots op onze instromers die deze overstap met energie starten en met succes afronden.

In mei of juni word je dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Na dit gesprek wachten we je Centraal Examenresultaten af. Uiteindelijk maken we kort na de uitslag van het CE, op basis van die resultaten en het advies van je VMBO school, een definitieve keuze of je kunt starten in havo 4.

Wat verwachten we van je op de havo en tijdens jouw voorbereiding op de havo?

Tijdens jouw schooljaren op Laar & Berg verwachten we een goede inzet en gedrag. Dat is de basis waarop we samen de kans gegrepen hebben om je aan een havo diploma te helpen, dus daar moeten we dan ook vanuit kunnen gaan. In tussenuren kan je in lokaal 12 werken aan je eventuele achterstanden die je tegenkomt tijdens de lessen. Voordat je bij ons op school komt,​ krijg je voor de vakken wiskunde en eventueel economie oefenmateriaal mee om je optimaal voor te bereiden op de havo.​

Waarom zou je naar Laar & Berg willen komen?

Laar & Berg​ is een niet zo heel grote school (750-800 leerlingen). Hierdoor kennen de docenten veel van de leerlingen en andersom. De docenten op Laar & Berg zijn erg benaderbaar en staan open voor alle vragen. Door de open en vriendelijke relatie tussen leerlingen, docenten en ondersteunend personeel heerst er een gezellige, fijne en veilige sfeer op school.

Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in havo 4?

Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examenresultaat. We kijken afzonderlijk naar de SE en CE cijfers en verwachten daar geen onvoldoendes in en de kernvakken moeten hoger zijn dan een 6,0. Daarnaast kijken we naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten, referentie van je oude school en het intakegesprek/assessment en interesse. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je mavo-diploma hebt gehaald.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Senior High?

Tijdens de Senior High op 1 februari 2023 maak je kennis met mogelijke klasgenoten, docenten, de lessen en het schoolgebouw.

Zit je nu op de Mavo en zit je er over na te denken om na je Mavo-diploma voor een Havo-diploma te gaan? Of zit je nu op de Havo en wil je hierna verder op het Vwo?  

Kom dan kijken op Laar & Berg; een Havo/Vwo school met een fijne en veilige sfeer. Op de Senior High hoor je alles over ons onderwijs en kun je ervaren hoe de sfeer op onze school is. De school ligt aan de rand van een natuurgebied en heeft prachtige faciliteiten zoals een groot sportveld. Ons doel is dat iedereen op school ontdekt, leert en inspireert. Alvast wat meer weten?  

Tijdens de Senior High middag lopen leerlingen van Mavo 4 en Havo 5 een middag mee op school en volgen zij een aantal lessen zoals die hier op Laar & Berg gegeven worden. Zo kunnen zij kennismaken met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw.  

Wanneer is de Senior High? 

1 februari 2023 van 14.00-16.00 uur 
Aanmelden voor 18 januari 2023 

Meld je aan

Stuur een mail naar lb@atscholen.nl met in het onderwerp "aanmelden voor Senior High". In de mail zet je je naam, huidige school, vakkenpakket, gewenst profiel en geef je aan waarom je naar Laar & Berg zou willen komen. Als de Senior High vol zit, dan zullen we moeten kijken of er voldoende aanmeldingen voor een tweede Senior High zijn, dan zullen we deze in maart alsnog inplannen.

Wat gebeurt er bij het intake assessment?

Gedurende het jaar proberen we al een beeld te krijgen van de leerlingen die zich aanmelden. Dat begint bij de Senior High en/of de open dag in januari. Hier zien wij je voor het eerst en krijgen wij een eerste indruk. Als je geïnteresseerd bent, dan kan je uitgenodigd worden voor een meeloopdag in maart/april. Je volgt dan een aantal lessen hier op Laar & Berg waar je een beeld krijgt van de gang van zaken hier op school en de docenten ook een beeld kunnen krijgen van hoe jullie in de les zitten. Ook zul je uitgenodigd worden voor een intakegesprek in maart/april om je keuze voor H4 op Laar & Berg toe te lichten. 

Hoe en tot wanneer kan ik me aanmelden?

Als je voor Laar & Berg kiest, laat dit dan zo snel mogelijk weten door het aanmeldformulier ​samen met een kopie van je identiteitsbewijs, een pasfoto en je laatste cijferoverzicht, naar ons postadres te sturen. Je krijgt dan allereerst een bevestiging van ontvangst en word je toegevoegd aan ons bestand. Aanmelden na het CE kan altijd, maar er is een grote kans dat we dan geen plek meer hebben omdat we dan inmiddels voldoende kansrijke opstroomleerlingen een plaats hebben kunnen bieden.

 Wat kun je van Laar & Berg verwachten? 

Wij begeleiden je vanaf dag één intensief. Mentoren en docenten zijn gewend met nieuwe leerlingen om te gaan en weten tot je door te dringen. Als blijkt dat je meer moeite hebt met de overstap dan je had verwacht, dan gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen.

Hoe zit het met de "doorstroomrechtwet"?

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot deze wet op de voet. Deze wet zou het voor alle VMBO leerlingen die een extra vak op het VMBO volgen mogelijk moeten maken om op de HAVO in te stromen. Ons lijkt dat geen handige keuze, niet elke VMBO leerling is geschikt om de havo te doen, al dan niet met een extra vak op het VMBO. Maar mocht deze wet er door komen, dan zullen we uiteraard leerlingen die daaraan voldoen een kans bieden.​

Belangrijke tip: "Heb ook een plan B"

Veel mavo-leerlingen richten zich volledig op een havo-opstroomtraject. Het kan echter gebeuren dat je jezelf wat hebt overschat en je resultaten of advies tegenvallen en je niet wordt toegelaten op een havo. Het is dan heel lastig nog een goede MBO-vervolgopleiding te vinden. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke MBO-opleidingen je leuk vindt en dat je een plan B hebt.

Als je denkt dat Laar & Berg een school is waar je je prettig zult voelen, schroom dan niet je aan te melden of contact op te nemen als je nog vragen hebt. ​Heel veel succes met de laatste maanden en hopelijk spreken we elkaar in mei of juni.