Veel jongeren die met succes een Mavo-traject hebben afgerond, willen graag doorleren voor een Havo-diploma. Op Laar & Berg bieden we jaarlijks zo’n 30 leerlingen de kans dat diploma te halen. Op deze manier krijgen deze leerlingen de mogelijkheid deuren te openen naar ambitieuze HBO-opleidingen en de toekomst die zij voor ogen hebben. Ook biedt de overstap je de tijd om langer na te denken over je toekomst en een keuze voor een vervolgopleiding gerichter te kunnen maken. Als school zijn wij erg trots op onze instromers die deze overstap met energie starten en met succes afronden.

Wat verwachten we van je op de havo en tijdens jouw voorbereiding op de havo?

Tijdens jouw schooljaren op Laar & Berg verwachten we een goede inzet en gedrag. Dat is de basis waarop we samen de kans gegrepen hebben om je aan een Havo-diploma te helpen, dus daar moeten we dan ook vanuit kunnen gaan. Voordat je bij ons op school komt,​ krijg je voor het vak Wiskunde een zomertaak mee om je optimaal voor te bereiden op de Havo.​

Waarom zou je naar Laar & Berg willen komen?

Laar & Berg​ is een middelgrote school (750-800 leerlingen). Hierdoor kennen de docenten de leerlingen en andersom. De docenten op Laar & Berg zijn erg benaderbaar en staan open voor alle vragen. Door de open en vriendelijke relatie tussen leerlingen, docenten en ondersteunend personeel heerst er een gezellige, fijne en veilige sfeer op school.

Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in havo 4?

Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examenresultaat. We kijken afzonderlijk naar de SE- en CE-cijfers en verwachten daar geen onvoldoendes in en de kernvakken moeten hoger zijn dan een 6,0. Daarnaast kijken we naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten, je beoogde vervolgstudie, referentie van je oude school en het kennismakingsgesprek. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je Mavo-diploma hebt gehaald.

Hoe en tot wanneer kan ik me aanmelden?

Als je voor Laar & Berg kiest, laat dit dan zo snel mogelijk weten door het aanmeldformulier ​samen met een kopie van je identiteitsbewijs, een pasfoto en je laatste cijferoverzicht, naar ons postadres te sturen of te mailen naar lb@atscholen.nl. Je krijgt dan allereerst een bevestiging van ontvangst en word je toegevoegd aan ons bestand. Aanmelden na de examens kan altijd, maar er is een grote kans dat we dan geen plek meer hebben, omdat we dan inmiddels voldoende kansrijke opstroomleerlingen een plaats hebben kunnen bieden.

Rond april word je dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Na dit gesprek wachten we je Centraal Examenresultaten af. Uiteindelijk maken we kort na de uitslag van het CE, op basis van die resultaten en het advies van je Mavo-school, een definitieve keuze of je kunt starten in Havo 4.

Wat gebeurt er bij het kennismakingsgesprek?

Het kennismakingsgesprek is het startpunt om een beeld te krijgen van de leerlingen die zich bij ons aanmelden en krijgen wij een eerste indruk. Hierin vertel je aan de afdelingsmanager waarom je graag naar Laar & Berg wil, wat je met een Havo-diploma wil gaan doen en hoe je je Havo-traject bij ons op school wil gaan aanpakken. Ook neem je een kopie van je meest recente cijferlijst mee. Tot slot vragen we altijd een referentie op bij je huidige school.

Wat kun je van Laar & Berg verwachten? 

Wij begeleiden je vanaf dag één intensief. Mentoren en docenten zijn gewend met nieuwe leerlingen om te gaan en weten tot je door te dringen. Als blijkt dat je meer moeite hebt met de overstap dan je had verwacht, dan gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen.

.

Hoe zit het met de "doorstroomrechtwet"?

Sinds augustus 2020 bestaat er voor Mavo-leerlingen het zogeheten doorstroomrecht. Leerlingen die op de Mavo een extra vak hebben gevolgd en hier examen in hebben gedaan, hebben recht op doorstroom naar de Havo. Hierbij moeten de betreffende vakken wel aansluiten bij een profiel op de Havo.

Belangrijke tip: "Heb ook een plan B"

Veel Mavo-leerlingen richten zich volledig op een Havo-opstroomtraject. Het kan echter gebeuren dat je jezelf wat hebt overschat en je resultaten of advies tegenvallen en je niet wordt toegelaten op een Havo. Het is dan heel lastig nog een goede MBO-vervolgopleiding te vinden. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke MBO-opleidingen je leuk vindt en dat je voor 1 april 2024 ingeschreven bent bij één of meerdere MBO-opleidingen.

Als je denkt dat Laar & Berg een school is waar je je prettig zult voelen, schroom dan niet je aan te melden of contact op te nemen als je nog vragen hebt. ​Heel veel succes met de laatste maanden en hopelijk spreken we elkaar in april.