IB Middle Years Programme

Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwo advies van de basisschool kunnen zich aanmelden op Laar & Berg. Leerlingen melden zich aan voor ons bilinguaal onderwijs. De opleiding bestaat uit twee fasen. Tijdens de eerste drie jaar of vier jaar doorloopt de leerling het Middle Years Programme, waarin, behalve aan het vergaren van kenn​is ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van eigenschappen die het leerproces bevorderen en daarnaast belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Wij moedigen leerlingen o.a. aan om risico's te nemen, te reflecteren op hun keuzes en ideeën, zich tolerant op te stellen jegens anderen en kritisch om te gaan met informatiebronnen.

Havo-leerlingen stromen na drie jaar door naar havo 4.  Leerlingen met vwo niveau gaan na afsluiting van het Middle Years Programme in jaar 4 kiezen om zich voor te bereiden op het vwo examen of op het International Baccalaureate examen. Het IB-diploma wordt internationaal erkend en heeft enkele van onze leerlingen toegang geboden tot prestigieuze universiteiten als Oxford, Cambridge en Harvard. Het IB onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

Het is een pittig programma, waar je flink je best voor moet doen, want bijna driekwart van de lessen, wordt in het Engels gegeven.​

Engels

De leerlingen krijgen tweetalig onderwijs. Dit houdt in dat zij een aantal vakken in het Engels krijgen, zoals drama, science en een aantal andere vakken.  Zo leren de leerlingen het Engels op een academisch niveau beheersen en worden zij voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld, terwijl zij tevens hun Nederlands op peil houden. Door hun contacten met internationale leeftijdsgenoten van de International School Laren ontwikkelen leerlingen ook de vaardigheid Engels te spreken in informele situaties.​​​​​​​​​ Niet alleen spreek je in korte tijd goed Engels, ook leer je omgaan met leerlingen die een andere culturele achtergrond hebben dan jij. 

Daarnaast leren wij je analytisch en kritisch na te denken. Daarvoor ben je nieuwsgierig van aard, neem je initiatief en durf je risico’s te nemen. Ook leer je in ons LTL (Learning to Learn) programma hoe je het beste kunt studeren, plannen, samenwerken en onderzoeken.

 

Excursies

In de eerste twee jaar neem je deel aan meerdere excursies, zoals een excursie naar Texel. Ook doet de school mee aan jaarlijkse evenementen zoals de wiskunde Kangaroo test, hockeytoernooien en de World Scholar;s Cup.

Community Projects

Vanaf de eerste klas organiseren alle leerlingen projecten waarin aandacht voor anderen centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat je leert tot welke verschillende gemeenschappen je behoort en hoe je een positieve bijdrage kan leveren aan die gemeen- schappen. Door activiteiten binnen en buiten de school leer je dat je in je eentje een verschil kunt maken voor anderen. Zo creëren we samen stapje voor stapje een mooiere wereld.

Laptops

Alle leerlingen hebben hun eigen laptop. Hierdoor heb je niet alleen toegang tot alle kennis die online verzameld is, ook krijg je hierdoor de mogelijkheid om op verschillende manieren te laten zien wat je geleerd hebt.