Tweetalig havo/vwo

Leerlingen met een havo, havo/vwo of vwo advies van de basisschool kunnen zich aanmelden op Laar & Berg. De eerste twee jaar zitten leerlingen in een gecombineerde havo/vwo klas waarin altijd ruimte is voor individuele uitdaging. Na twee jaar worden de niveaus gesplitst in een tweetalige havo 3 klas of een tweetalige vwo 3 klas. Ook vwo 4 is een tweetalig jaar.

Behalve aan het vergaren van kenn​is wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van eigenschappen die het leerproces bevorderen en daarnaast belangrijk zijn voor het dagelijks leven. Wij moedigen leerlingen o.a. aan om risico's te nemen, te reflecteren op hun keuzes en ideeën, zich tolerant op te stellen jegens anderen en kritisch om te gaan met informatiebronnen.

Tweejarige brugklas

Havo-leerlingen stromen na twee jaar tweetalig onderwijs door naar havo 3. Vwo-leerlingen kiezen na afsluiting van het Middle Years Programme in jaar 4 tussen een vervolgtraject in vwo 5 en 6 of in het Engelstalige IB Diploma Programme. Het IB-diploma wordt internationaal erkend en heeft enkele van onze leerlingen toegang geboden tot prestigieuze universiteiten als Oxford, Cambridge en Harvard. Het IB onderwijs is een uitstekende voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.

Engels

De leerlingen krijgen tweetalig onderwijs. Dit houdt in dat zij een aantal vakken in het Engels krijgen, zoals Design en Science. Zo leren de leerlingen het Engels op een academisch niveau beheersen en worden zij voorbereid op een steeds verder globaliserende wereld, terwijl zij tevens hun Nederlands op peil houden en verder ontwikkelen. Door hun contacten met internationale leeftijdsgenoten van de International School Laren ontwikkelen leerlingen ook de vaardigheid Engels te spreken in informele situaties.​​​​​​​​​ Niet alleen spreek je in korte tijd goed Engels, ook leer je omgaan met leerlingen die een andere culturele achtergrond hebben dan jij. 

Daarnaast leren wij je analytisch en kritisch na te denken. Daarvoor ben je nieuwsgierig van aard, neem je initiatief en durf je risico’s te nemen. Ook leer je in ons LTL (Learn to Learn) programma hoe je het beste kunt studeren, plannen, samenwerken en onderzoeken.

 

Excursies

In de eerste twee jaar neem je deel aan meerdere excursies, zoals een excursie naar Texel. Ook doet de school mee aan jaarlijkse evenementen zoals de wiskunde Kangaroo test, hockeytoernooien en de World Scholar's Cup.

Community Projects

Vanaf de eerste klas organiseren alle leerlingen projecten waarin aandacht voor anderen centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat je leert tot welke verschillende gemeenschappen je behoort en hoe je een positieve bijdrage kan leveren aan die gemeen- schappen. Door activiteiten binnen en buiten de school leer je dat je in je eentje een verschil kunt maken voor anderen. Zo creëren we samen stapje voor stapje een mooiere wereld.

Laptops

Alle leerlingen hebben hun eigen laptop. Hierdoor heb je niet alleen toegang tot alle kennis die online verzameld is, ook krijg je hierdoor de mogelijkheid om op verschillende manieren te laten zien wat je geleerd hebt.