Mentoraat

Iedere leerling op Laar & Berg heeft een mentor. De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt op het gebied van alle zaken die de school betreffen. In die zin vormen de mentoren de belangrijkste schakel tussen school, ouders en leerlingen.

​​​De mentoren in de onderbouw richten zich op de ontwikkeling en de groei van individuele leerlingen én die van de klas als groep. De mentoren worden bijgestaan door een aantal 4-plussers, leerlingen uit de bovenbouw die bijdragen aan de begeleiding van onderbouwleerlingen. In klas 4, 5 en 6 is het mentoraat meer gericht op de individuele leerling. Leerlingen houden gedurende de laatste twee jaren in principe dezelfde mentor. Wat betreft contacten en coördinatie blijft de mentor voor ouders de eerste aanspreekpersoon. Als daar behoefte aan is, zijn de afdelingsmanagers ook bereikbaar als aanspreekpunt.

Inclusiviteitsbeleid

Het inclusiviteitsbeleid is een manier om te laten zien dat Laar & berg diversiteit waardeert en dat verschillen in de manieren waarop leerlingen het best leren geïdentificeerd, gerespecteerd en ondersteund worden. Op Laar & Berg begrijpen wij dat ‘one size fits al’ niet werkt en dat wij mensen, middelen en processen nodig hebben om leerlingen gelijke toegang te verlenen tot onderwijs en toetsing. Door middel van het inclusiviteitsbeleid zetten we leerlingen in hun kracht.

Learn to learn

Naast de vaklessen krijgen leerlingen in de brugklas ook één uur per week LTL: Leren te leren, of Learn to learn in het MYP. In deze lessen wordt het leerproces zelf onder de loep genomen en aandacht besteed aan studievaardigheden, plannen, organiseren en samenwerken.

Social Media

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet op Laar & Berg. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van onderwijspersoneel. Bovenal kunnen social media een grote rol spelen in een onderwijs- en leerproces dat aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Laar & Berg ziet het als haar taak om leerlingen te leren hoe zij op een verantwoordelijke manier gebruik kunnen maken van social media.​ Lees hier meer over in ons 'Social media beleid'

 
 

Decanaat

In hun schoolloopbaan moeten de leerlingen regelmatig keuzes maken. Wat moet ik kiezen: vwo of havo, een stroom of een profiel, nuttige extra vakken? Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en zwakke punten zijn, waar je belangstelling naar uitgaat en wat de latere mogelijkheden voor studie en beroep zijn.

Dit is een heel proces, waarbij allerlei activiteiten ondernomen kunnen worden, zoals het bestuderen van het digitale toekomstdossier, het bezoeken van informatiemarkten, het bijwonen van open dagen, meedoen aan stages, of ‘meeloopdagen’.

Er komt voortdurend veel informatie op dit terrein beschikbaar; de decanen coördineren deze informatiestromen. In het multimediacentrum is een plaats ingeruimd voor voorlichtingsmaterialen. Bovendien geven de coördinatoren tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepen. Ouders kunnen de school bellen om een afspraak met een van de decanen mevrouw Minderhoud (a.minderhoud-stevelink@atscholen.nl) of meneer Nguyen (h.nguyen@atscholen.nl)te maken.​​

Academic Honesty

Students at Laar & Berg are encouraged to act as critical, independent thinkers and to develop their own opinions and ideas. They are also expected to conform to high standards of conduct. We believe that openness and integrity come hand-in-hand and it is our intention to ensure that students are well-informed about the perils of academic malpractice and how embracing academic honesty can have a clear impact on their lives and development as life-long learners.​

Language Policy

Language is used as a means to facilitate communication across the barriers of culture and diversity. Human beings have an instinctive desire to interact with each other through language and, as such, classify their world.

Laar & Berg is an internationally-minded school where students acquire knowledge and appreciation of their own culture and an openness to other cultures. All members of the school community are willing to learn other languages and understand the cultural value of multilingualism. The school recognises the importance of developing global citizens.​

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerling. Het leerlingenstatuut geldt steeds in en om de schoolgebouwen onder schooltijd, en ook daarbuiten wanneer er verband is met een schoolsituatie. Dit is in ieder geval bij alle buitenschoolse activiteiten. Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leerlingen, de ouders en het personeel.