Aan het begin van dit schooljaar hebben alle eerstejaars leerlingen Engels een algemene taaltoets gedaan om een idee te krijgen van hun instapniveau. Gedurende het eerste trimester, dat deze week wordt afgesloten, hebben ze vier deeltoetsen gedaan voor elk van de vier taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Na een leerzame luistertoets over “Toxic Friends” gingen ze in groepjes aan de slag om hun eigen monster te creëren en hierover te vertellen. Ze lazen een verhaal over een echt zeemonster, “Squidzilla”, en vormden een mening over dierentuinen. Tot slot hebben ze (een vereenvoudigde versie van) het verhaal van Frankenstein gelezen en hebben brieven aan de karakters in het boek geschreven. De leerlingen bewaren hun toetsen en andere belangrijke documenten in hun eigen portfolio. Hier hebben ze prachtige en creatieve kaften voor gemaakt met als thema: “Waarom ik mijn Engels wil verbeteren.”
***************************************************************************************************
At the beginning of this school year, all the first year English students took a general aptitude test to get an idea about their entrance level. During the first trimester, which is being completed this week, they tested each of their four language skills: listening, speaking, reading and writing. Following an educational listening test about “Toxic Friends”, they worked in groups to create, and converse about, their own monster. They read a story about a real sea monster, “Squidzilla”, and formed an opinion about zoos. Finally they read (a simplified version of) the story of Frankenstein and wrote letters to the characters in the book. The students keep their tests and other important documents in their personal portfolio, for which they have made beautiful and creative covers with the theme: “Why I want to improve my English.”
 
260307031 2622841187859375 1655402735196343614 n