​​​​In 1963 was er in Laren een dependance (MMS en HBS-B) van het R.K. Lyceum te Hilversum. In 1968 werd het eerste en laatste lustrum gevierd. Een echte school was het dus nog niet. 

Groei

De geschiedenis van Laar & Berg ligt verankerd in een oud besluit van de Stichting R.K.Lycea voor het Gooi. De twee scholen van deze stichting – het St.Vitus Collegein Bussum en het R.K. Lyceum aan de Hilversumse Emmastraat (het latere Alberdingk Thijm College) – konden eindjaren 50/ beginjaren 60 de enorme groei van het aantal leerlingen niet meer verwerken. De stichting liet aan het Larense gemeentebestuur weten dat, indien er niet spoedig een derde school bijzou komen, zij zich genoodzaakt zag een groot aantal kinderen niet tot het Middelbare Onderwijs toe te kunnen laten. De gemeente ging uiteindelijk akkoord.

De locatie van deze derde school (ten noorden van Hilversum) was niet bij toeval gekozen: van de ruim duizend leerlingen die het St.Vitus College en R.K. Lyceum in de jaren 60 telden, kwamen er bijna honderd uit Laren en omstreken. In januari ’63 werd een tijdelijk onderkomen gevonden voor 158 leerlingen in de voormalige Rosa-school aan de Brink in Laren (tegenwoordig Warrekam). Het stichtingsbestuur wilde op een terrein aan de Werkdroger een schoolcomplex bouwen, maar de omwonenden maakten bezwaar. Dit inmiddels aangeschafte terrein van 4,5 hectare werd verkocht toen er overeenstemming was bereikt met de Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming over de overname van het complex “ De Bergstichting”. Dit gebeurde op 5 september 1963.

 

Nieuwe naam

In eerste instantie werd alleen les gegeven in houten noodlokalen, omdat “De Bergstichting” en “De Villa” nog in gebruik waren. Een rommelige tijd, omdat de leerlingen moesten pendelen tussen De Brink en het terrein aan het St.Janskerkhof. De lesuren werden tot 35 minuten ingekort. De Rosa-school op De Brink werd afgestoten toen de “De Bergstichting” en “De Villa” werden opgeleverd. De dependance van het R.K. Lyceum te Hilversum kreeg op 1 augustus 1968 voor de Atheneum afdeling zijn zelfstandigheid, de HAVO afdeling in 1971. In dat jaar werden de twee gebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Op 17 december 1971 vond de bestuursoverdracht plaats van “Stichting R.K. Lycea voor het Gooi” naar “Stichting Laar & Berg R.K. Scholengemeenschap voor VWO en HAVO”. In hetzelfde jaar kreeg de school haar huidige naam Laar & Berg. Bedacht door de toenmalige rector, de heer De Ridder. In de naam zijn gecombineerd Laar (=open plek in bos) en Berg van “De Bergstichting”.

Nieuw schoolgebouw

Met de bouw van het huidige scholencomplex aan De Langsakker is in 1969 gestart. Op 11 oktober 1973 werd het schoolgebouw officieel geopend. Begin jaren 90 werden de houten noodlokalen gesloopt om plaats te maken voor een Techniek/Beeldende Vorming lokaliteit. Midden jaren 90 werd de houten gymzaal buiten gebruik gesteld. In 1998 werden naast het sportveld nog een aantal noodlokalen geplaatst, later verbouwd tot Economiecampus.

Tweetalig Onderwijs

In 1996 ging Laar & Berg op in de stichting “Katholiek Lyceum in het Gooi” en startte de school met Versterkt Talen Onderwijs, later genoemd Tweetalig Onderwijs. Het leerlingenaantal groeide fors, van ruim 500 leerlingen begin jaren 90 naar meer dan 800 in 2009. Het eerste decennium van de 21e eeuw zijn er veel (ver)bouwactiviteiten uitgevoerd. Het hoofdgebouw is aangepast aan de nieuwe brandweervoorschriften en volledig ICT ingesteld, alle lokalen zijn vernieuwd. De garderobe is omgebouwd tot mediatheek, een nieuwe sporthal verrees op het veldje naast de aula, een nieuw gebouw (Het Kunstplein) kwam in 2009 klaar op de plaats van de Techniek/Beeldende Vorming lokalen. In 2009 is het sportveld gerenoveerd en uitgebreid met een kunstgras atletiek voorziening en kunstgras hockeyveld.

Onderwijskundig verstevigde het tweetalige Onderwijs zich. IB ​MYP diploma’s worden behaald in een vierjarig programma, de prestigieuze CIS accreditatie is in 2009 verworven. Per 1 augustus 2009 is de naam van de stichting ”Katholiek Lyceum in het Gooi”, door uitbreiding met basisscholen, veranderd in “Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm” en per 2016 'Alberdingk Thijm Scholen'.
Laar & Berg maakt deel uit van 'Alberdingk Thijm Scholen'.
Meer info www.atscholen.nl.​