​​​​Kosten overige dienstverlening

Voor het totale pakket aan dienstverlening wordt aan het begin van het schooljaar een digitale nota aan u verzonden. Daarin zijn begrepen de algemene kosten à EUR 215,- per leerling. Ook de bijdragen voor excursies die in de loop van het schooljaar plaatsvinden worden in deze nota opgenomen. Op de algemene kosten dienstverlening à EUR 215,- wordt een korting verleend wanneer verschillende kinderen uit één gezin ingeschreven staan op de scholen van Alberdingk Thijm Scholen.

 

Broers/zussen​​

Voor gezinnen met twee kinderen op een VO-school van Alberdingk Thijm Scholen is de korting EUR 60,- per kind. Bij drie of meer kinderen is de korting EUR 90,- per kind.

Kosten IB MYP

Omdat de lessen van het tweetalig IB Middle Years Programme extra kosten met zich meebrengen, wordt voor de leerlingen van dit programma een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt EUR 325,- voor leerjaar 1, 2, EUR 375,- voor leerjaar 3 en EUR 575,- voor het 4e leerjaar, De examenkosten voor de vakken IB Film en IB English bedragen EUR 200,- per vak.

Indien nodig kan vóór 15 oktober een betalingsregeling aangevraagd worden bij conrector B. Selten​. De betaling van de schoolnota geschiedt via Wis Collect. Hierin kunt u zelf aangeven op welke wijze u de betaling wilt voldoen.​