​​​​Kosten overige dienstverlening

Voor het totale pakket aan dienstverlening wordt aan het begin van het schooljaar een digitale nota aan u verzonden. Deze bestaat uit:

  • De algemene kosten à EUR 215,- per leerling.
  • Bijdragen voor excursies die in de loop van het schooljaar plaatsvinden.

Broers/zussen​​

Voor gezinnen met twee kinderen op een VO-school van Alberdingk Thijm Scholen is de korting EUR 60,- per kind. Bij drie of meer kinderen is de korting EUR 90,- per kind.

Kosten IB MYP

Omdat de lessen van het tweetalig IB Middle Years Programme extra kosten met zich meebrengen, wordt voor de leerlingen van dit programma een extra bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt

  • EUR 325,- voor leerjaar 1
  • EUR 325,- voor leerjaar 2
  • EUR 375,- voor leerjaar 3
  • EUR 575,- voor leerjaar 4

De examenkosten voor de vakken IB Film en IB English bedragen EUR 200,- per vak.

Indien nodig kan vóór 15 oktober een betalingsregeling aangevraagd worden bij conrector B. Selten​. De betaling van de schoolnota geschiedt via Wis Collect. Hierin kunt u zelf aangeven op welke wijze u de betaling wilt voldoen.​