VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Laar & Berg vraagt van alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet voldoen van de ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van een leerling van deelname aan activiteiten. Deze bijdrage is echter nodig om de kwaliteit van ons (MYP) onderwijs te kunnen garanderen en om leerlingen méér te bieden dan alleen lessen. Een overzicht van deze ouderbijdrage vindt u in het overzicht van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) zoals opgenomen in bijlage IV: ‘DVO 2021 – 2022’.