​​​​​​​​​​Leerlingen die naar de vierde of vijfde klas gaan, moeten een stroom- of profielkeuze maken voor de bovenbouw. Dit is een heel belangrijke, maar niet altijd even eenvoudige keuze. 

Als je nu in MYP 3 zit, wordt er eerst bepaald of je doorstroomt naar havo 4 of MYP 4. Hiervoor zijn normen vastgesteld die je kunt vinden in het document ‘Rapportage & Overgang’ op de website van Laar & Berg. Of je overgaat naar havo 4 of MYP 4 wordt definitief vastgesteld bij het eindrapport in de derde klas, maar het tweede rapport geeft een goede indicatie. Ook voor de verschillende stromen en profielen, voor zowel havo 4, MYP 4 als vwo 5, gelden ingangseisen die je kan vinden in het document ‘Rapportage & Overgang’.

 

 Profielkeuze

Leerlingen die vanuit MYP 3 naar havo 4 gaan, kiezen het profiel dat zij in de bovenbouw zullen gaan volgen en waarin zij uiteindelijk examen zullen doen. Leerlingen die naar MYP 4 gaan, kiezen nog geen profiel maar een stroom. Dit is eigenlijk een ‘uitgestelde profielkeuze’: je kiest al wel een richting, maar hebt nog een heel jaar de tijd om aan een brede basis te werken voordat jij je verder gaat specialiseren in een profiel. Deze leerlingen kiezen hun profiel aan het einde van MYP 4.

Kieswijzer


In de kieswijzer  vind je informatie over de opbouw en de inhoud van de stromen en profielen. Dit helpt je een goed overzicht te krijgen van de keuzemogelijkheden. Ook zullen de mentoren, vakdocenten en de decaan je helpen in het maken van je keuze. Het kan zijn dat je blijft twijfelen over de juiste keuze voor jou. Praat er dan over met je mentor, vakdocenten en ouders of maak een afspraak met de decaan.