Korte Informatieavond

Op dinsdag 7 november is er van 19:30-20:30 een korte informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) met een algemene presentatie en een korte rondleiding door de school.

Uitgebreide Informatieavond

Op dinsdag 6 februari (19:30-21:30) is er een uitgebreide informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s).

Er zullen dan 4 korte presentaties zijn met nagesprek. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de zaal. De hele avond vindt plaats in de hal van Laar & Berg.

Online Q&A

Op woensdag 6 maart (19:30-20:30) is er een online Q&A voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en basisschooldocenten. Tijdens deze Online Q&A werden live vragen beantwoord door een panel bestaand uit leerlingen, een docent, de afdelingsmanager, de rector en een ouder.

Kijk hier de online Q&A van 25 januari 2023 terug

 

 

Meelopen? Junior High

Tijdens deze middag nemen de groep 8 - leerlingen deel aan een aantal lessen. Zo maken ze kennis met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw. De leerlingen worden vooraf ingedeeld in groepen. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen te horen in welke groep ze zijn ingedeeld en welke lessen ze gaan volgen. Alle leerlingen krijgen wat te drinken en hoeven alleen een pen & potlood mee te nemen.

Als ouder heeft u uiteraard gelegenheid om uw kind te komen brengen, maar de bijeenkomst is echt alleen voor leerlingen bedoeld. 

Wanneer is de Junior High? 

Junior High I Sport op L&B- 22 november 2023 (14:30-16:30)

Junior High II Tweetalig havo&vwo - 13 december 2023 (14:30-16:30)

Junior High III L&B Beta Battle - 31 januari 2024 (14:30-16:30)

Junior High IV Tweetalig havo&vwo - 14 februari 2024 (14:30-16:30)


Aanmelden
Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl 
o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de basisschool.

Vier groep 8-ers op bezoek bij Laar & Berg

Meeloopmiddag instroom Bovenbouw

Zit je nu op de mavo en zit je er over na te denken om na je mavo-diploma voor een havo-diploma te gaan? Zit je nu in havo 3 en wil je verder in havo 4 op Laar & Berg? Of zit je nu op de havo en wil je hierna verder op het vwo? de meeloopmiddag voor de bovenbouw op Laar & Berg. Klik hier voor meer informatie

Meer weten? Blijf ons volgen via social media

L&B Facebook

Tot slot: vergeet je niet aan te melden voor het nieuwe schooljaar

Heb jij van je basisschool een advies voor vwo, havo/vwo of havo gekregen? Dan ben je welkom op onze school. Bewaar de originele adviesbrief van de basisschool goed, die heb je straks nodig. Je kunt je in de eerste week van maart aanmelden.

Er vindt geen loting plaats.  

Ga naar de aanmeldpagina