De Open Dag, Online Q&A en Online Informatieavond zijn al geweest, maar hieronder kan je alles terugkijken!

Online Informatieavond

KIJK HIER DE ONLINE INFORMATIEAVOND VAN DONDERDAG 3 FEBRUARI TERUG

Tijdens deze online informatieavond waren er 4 presentaties met nagesprek.
- De School
- Year 1 op Laar & Berg
- Het Onderwijs
- Zorg & Begeleiding

Online Q&A

Kijk hier de online Q&A van 26 januari terug

Tijdens deze Online Q&A werden live vragen beantwoord door een panel bestaand uit leerlingen, een docent, de afdelingsmanager en een ouder.

 

 

Meelopen? Junior High

Tijdens deze middag nemen de groep 8 - leerlingen deel aan een aantal lessen. Zo maken ze kennis met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw. Meld uw zoon/dochter aan via lb.juniorhigh@atscholen.nl onder vermelding van naam leerling, de naam van de huidige basisschool en de datum van de Junior High waar uw zoon/dochter wil deelnemen.  De leerlingen worden vooraf ingedeeld in groepen. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen te horen in welke groep ze zijn ingedeeld en welke lessen ze gaan volgen. Alle leerlingen krijgen wat te drinken en hoeven alleen een pen & potlood mee te nemen.

Als ouder heeft u uiteraard gelegenheid om uw kind te komen brengen, maar de bijeenkomst is echt alleen voor leerlingen bedoeld. 
Vanwege organisatorische redenen verzoeken we iedereen vriendelijk zich aan te melden per e-mail.

Wanneer is de Junior High?

Dit schooljaar staat er nog 1 Junior High gepland.

- 16 februari 14.30-16.30 - MYP op Laar & Berg:
3 vaklessen om een goed beeld van ons onderwijs te krijgen.

Aanmelden

Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl 
o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de basisschool.

Vier groep 8-ers op bezoek bij Laar & Berg

Q&A 26 januari 2022

Bekijk hier de online Q&A van 26 januari 2022. Tijdens deze online Q&A werden vragen gesteld aan leerlingen, docenten en een ouder van huidige leerlingen.

 

Senior High

Zit je nu op de mavo en zit je er over na te denken om na je mavo-diploma voor een havo-diploma te gaan? Zit je nu in havo 3 en wil je verder in havo 4 op Laar & Berg? Of zit je nu op de havo en wil je hierna verder op het vwo? Kom dan naar de Senior High; de meeloopmiddag voor de bovenbouw op Laar & Berg. Klik hier voor meer informatie

Meer weten? Blijf ons volgen via social media

L&B Facebook

Tot slot: vergeet je niet aan te melden voor het nieuwe schooljaar

Heb jij van je basisschool een advies voor vwo, havo/vwo of havo gekregen? Dan ben je welkom op onze school. Bewaar de originele adviesbrief van de basisschool goed, die heb je straks nodig. Je kunt je in maart 2022 aanmelden.

Er vindt geen loting plaats.  

Ga naar de aanmeldpagina