Uitgebreide Informatieavond

Op 1 februari 2023 is van 19:30-21:30 de uitgebreide informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s).

Er zullen 4 korte presentaties zijn met nagesprek. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de zaal. De hele avond vindt plaats in de aula van Laar & Berg.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:
- De School. Na een presentatie door rector Eva Casteleijn bespreken leerlingen, docenten en de rector dit onderwerp en beantwoorden zij vragen.
- Year 1 op Laar & Berg. Na een presentatie door 2 leerlingen bespreken leerlingen, een Year 1 mentor en de afdelingsmanager dit onderwerp en beantwoorden zij vragen.
- Het Onderwijs. Na een presentatie door Tony Grant (docent en IB Trainer) bespreken leerlingen en docenten dit onderwerp en beantwoorden zij vragen.
- Leerlingbegeleiding. Na een presentatie door André Chaigneau (conrector onderwijs) bespreken hij, een ouder en de intern begeleider dit onderwerp en beantwoorden zij vragen.

Online Q&A

Op 25 januari 2023 was er een online Q&A voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en basisschooldocenten.

Kijk hier de online Q&A van 25 januari terug

Tijdens deze Online Q&A werden live vragen beantwoord door een panel bestaand uit leerlingen, een docent, de afdelingsmanager, de rector en een ouder.

 

 

Meelopen? Junior High

Tijdens deze middag nemen de groep 8 - leerlingen deel aan een aantal lessen. Zo maken ze kennis met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw. De leerlingen worden vooraf ingedeeld in groepen. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen te horen in welke groep ze zijn ingedeeld en welke lessen ze gaan volgen. Alle leerlingen krijgen wat te drinken en hoeven alleen een pen & potlood mee te nemen.

Als ouder heeft u uiteraard gelegenheid om uw kind te komen brengen, maar de bijeenkomst is echt alleen voor leerlingen bedoeld. 

Wanneer is de Junior High? 

Junior High VI MYP op Laar & Berg: Tweetalig Onderwijs 15 februari 2023 14:30 - 16:30 - aanmelden voor 7 februari 2023

Aanmelden

Vanwege organisatorische redenen verzoeken we iedereen vriendelijk zich aan te melden per e-mail.
Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl 
o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de basisschool.

Vier groep 8-ers op bezoek bij Laar & Berg

Q&A 26 januari 2022

Bekijk hier de online Q&A van 26 januari 2022. Tijdens deze online Q&A werden vragen gesteld aan leerlingen, docenten en een ouder van huidige leerlingen.

 

Meeloopmiddag instroom Bovenbouw

Zit je nu op de mavo en zit je er over na te denken om na je mavo-diploma voor een havo-diploma te gaan? Zit je nu in havo 3 en wil je verder in havo 4 op Laar & Berg? Of zit je nu op de havo en wil je hierna verder op het vwo? de meeloopmiddag voor de bovenbouw op Laar & Berg. Klik hier voor meer informatie

Meer weten? Blijf ons volgen via social media

L&B Facebook

Tot slot: vergeet je niet aan te melden voor het nieuwe schooljaar

Heb jij van je basisschool een advies voor vwo, havo/vwo of havo gekregen? Dan ben je welkom op onze school. Bewaar de originele adviesbrief van de basisschool goed, die heb je straks nodig. Je kunt je in de eerste week van maart aanmelden.

Er vindt geen loting plaats.  

Ga naar de aanmeldpagina