Vroege informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s)

Al op 1 november, van 19:30-20:30 hebben we een eerste informatiemoment op Laar & Berg. In kleine setting vertellen we u meer over ons onderwijs en onze school. Ook is er een rondleiding door het gebouw.

Uitgebreide Informatieavond

Op 1 februari 2023 is van 19:30-21:30 de uitgebreide informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s). Het programma zal tzt hier worden vermeld.

KIJK HIER DE ONLINE INFORMATIEAVOND VAN DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022 TERUG

Tijdens deze online informatieavond waren er 4 presentaties met nagesprek.
- De School
- Year 1 op Laar & Berg
- Het Onderwijs
- Zorg & Begeleiding

Online Q&A

Op 25 januari 2023 is van 19:30-20:30 de online Q&A voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en basisschooldocenten. Het programma zal tzt hier worden vermeld.

Kijk hier de online Q&A van 26 januari terug

Tijdens deze Online Q&A werden live vragen beantwoord door een panel bestaand uit leerlingen, een docent, de afdelingsmanager en een ouder.

 

 

Meelopen? Junior High

Tijdens deze middag nemen de groep 8 - leerlingen deel aan een aantal lessen. Zo maken ze kennis met een aantal vakken, docenten en het schoolgebouw. De leerlingen worden vooraf ingedeeld in groepen. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen te horen in welke groep ze zijn ingedeeld en welke lessen ze gaan volgen. Alle leerlingen krijgen wat te drinken en hoeven alleen een pen & potlood mee te nemen.

Als ouder heeft u uiteraard gelegenheid om uw kind te komen brengen, maar de bijeenkomst is echt alleen voor leerlingen bedoeld. 

Wanneer is de Junior High?

Junior High I Sport op L&B 16 november 2022 14:30 - 16:30 - aanmelden voor 9 november 2022

Junior High II Tweetalig havo&vwo 30 november 2022 14:30 - 16:30 - aanmelden voor 16 november 2022

Junior High III L&B Beta Battle 25 januari 2023 14:30 - 16:30 - aanmelden voor 18 januari 2023

Junior High IV Tweetalig havo&vwo 15 februari 2023 14:30 - 16:30 - aanmelden voor 8 februari 2023


Aanmelden

Vanwege organisatorische redenen verzoeken we iedereen vriendelijk zich aan te melden per e-mail.
Voor een Junior High kan je je aanmelden via lb.juniorhigh@atscholen.nl 
o.v.v. datum deelname Junior High, naam leerling en de naam van de basisschool.

Vier groep 8-ers op bezoek bij Laar & Berg

Q&A 26 januari 2022

Bekijk hier de online Q&A van 26 januari 2022. Tijdens deze online Q&A werden vragen gesteld aan leerlingen, docenten en een ouder van huidige leerlingen.

 

Senior High

Zit je nu op de mavo en zit je er over na te denken om na je mavo-diploma voor een havo-diploma te gaan? Zit je nu in havo 3 en wil je verder in havo 4 op Laar & Berg? Of zit je nu op de havo en wil je hierna verder op het vwo? Kom dan naar de Senior High; de meeloopmiddag voor de bovenbouw op Laar & Berg. Klik hier voor meer informatie

Meer weten? Blijf ons volgen via social media

L&B Facebook

Tot slot: vergeet je niet aan te melden voor het nieuwe schooljaar

Heb jij van je basisschool een advies voor vwo, havo/vwo of havo gekregen? Dan ben je welkom op onze school. Bewaar de originele adviesbrief van de basisschool goed, die heb je straks nodig. Je kunt je in maart 2022 aanmelden.

Er vindt geen loting plaats.  

Ga naar de aanmeldpagina