​​​​Aanmelden kan van 1 tot en met 5 maart 2021 met het inschrijfformulier van Laar & Berg, dat via de site te downloaden of op het servicepunt te verkrijgen is. De verwerking van de aanmeldingen start op maandag 1 maart 2021. Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf die datum verwerkt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het inschrijfformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van vrijdag 5 maart 2021 om 12.00 uur binnen is.

Download hiernaast het aanmeldformulier en de informatiegids.

Aanmelding leerlingen Year 1

Bij de toelating tot de brugklas volgt Laar & Berg het advies van de basisschool. De leerling moet een positief havo- of vwo-advies hebben. Verder geldt dat de leerling tenminste groep 8 van een Nederlandse basisschool moet hebben doorlopen. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden, als de leerling al op school zit, gebruikt om eventuele begeleiding op maat te bieden. 

Toelating tot andere klassen/jaarlagen

Voor toelating in andere klassen/jaarlagen is eerst een intakegesprek met de afdelingsmanager nodig.

 

Afdelingsmanagers

Leerjaren MYP 1 en MYP 2 
Saskia Zwiers. E-mail:  s.zwiers@atscholen.nl

Leerjaren MYP 3 en MYP 4 
Maaike Luttikhuis. E-mail:  m.luttikhuis@atscholen.nl

HAVO 4/5 en VWO 5/6
Cailtin Schouten. E-mail: c.schouten@atscholen.nl

​Heeft u een vraag over de aanmeldingsprocedure dan kunt u bellen tussen 8:00 en 16:00 uur tel.: 035-5395422 of stuur een bericht aan lb@atscholen.nl ​​​​