Leerlingen van Laar & Berg nodigen u uit voor de voorstelling: Timon van Athene

Gebaseerd op het stuk van William Shakespeare
Gespeeld door leerlingen van Laar & Berg

Locatie: aula Laar & Berg
Speeldata: 7 en 8 juli 2022
Aanvang: 19.30 uur

Kaartjes reserveert u via de website van Laar & Berg (bovenaan homepage) of door hier te klikken: Klik hier

De voorstelling is tweetalig; Nederlands & Engels

Timon van Athene, 1607, is een betrekkelijk onbekend stuk van Shakespeare. De steenrijke Timon van Athene deelt zijn bezittingen met liefde en helpt mensen in financiële nood. Hij geeft uitbundige feesten en strooit met giften. Hij heeft dus vrienden in overvloed. Totdat zijn vrijgevigheid hem de das om doet en zijn fortuin is verdampt. Niemand is bereid hem te helpen en vrienden keren hem de rug toe. Berooid en verbitterd trekt hij zich terug in het bos om daar te leven tussen de wilde beesten, ver weg van de mensen. Hij vertrouwt niemand meer. Dan vindt hij, op zoek naar voedsel, goud. In het licht van de huidige maatschappelijke en economische situatie is dit allegorische verhaal opvallend actueel en stelt de prangende vraag: in hoeverre zijn wij bereid onze rijkdom te delen of is het ieder voor zich?

We zien er naar uit om u te mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,
Namens alle acteurs en stage crewDhr. de Kuiper
Docent Performing arts

 

--------

 

Students from Laar & Berg invite you to the performance: Timon of Athens

Based on the play by William Shakespeare
Performed by students of Laar & Berg
Location: aula Laar & Berg

Dates: 7 en 8 juli 2022
Starting time: 7:30pm

Tickets can be booked on the website of Laar & Berg (top homepage) or by clicking here: Click here

The performance is Bilingual; Dutch & English

Timon of Athens, 1607, is a relatively unknown play by Shakespeare.  The wealthy Timon of Athens shares his possessions with love and helps people in financial need. He gives lavish parties and sprinkles with gifts. So he has plenty of friends. Until his generosity becomes the end of him and his fortune has evaporated. No one is willing to help him and friends turn their backs on him. Destitute and bitter, he retreats into the forest to live among the wild beasts, far away from the people. He doesn't trust anyone anymore. Then, in search of food, he finds gold. In the light of the current social and economic situation, this allegorical story is remarkably topical and poses the burning question: to what extent are we willing to share our wealth or is it everyone for themselves?

We look forward seeing you there!

With warm regards,
On behalf of the actors and stage crew,

Mr. de Kuiper
Performing Arts teacher

 

timon of athens xavier1 1