Het document Rapportage & Overgang is gepubliceerd op onze website. In dit document staan o.a. per jaarlaag de geldende overgangsregels omschreven. Het document kan geraadpleegd worden via: 
Toetsing, Rapportage en Overgang (laarenberg.nl)

Ook het algemene deel van het PTA den de vakspecifieke PTA's zijn gepubliceerd op onze website. Leerlingen en andere belangstellenden kunnen deze documenten raadplegen via deze link:
Toetsing, Rapportage en Overgang (laarenberg.nl)

Op dezelfde pagina zullen, indien van toepassing, ook errata worden gepubliceerd.