Het document Rapportage & Overgang is gepubliceerd op onze website. In dit document staan o.a. per jaarlaag de geldende overgangsregels omschreven. Het document kan geraadpleegd worden via: 
https://www.laarenberg.nl/ouderportal/toetsing-rapportage-en-overgang

Ook het algemene deel van het PTA den de vakspecifieke PTA's zijn gepubliceerd op onze website. Leerlingen en andere belangstellenden kunnen deze documenten raadplegen via deze link:
https://www.laarenberg.nl/ouderportal/toetsing-rapportage-en-overgang

Op dezelfde pagina zullen, indien van toepassing, ook errata worden gepubliceerd.