Op het vwo is wiskunde een verplicht examenvak. Dit is een van de redenen dat naast wiskunde A en B ook wiskunde C wordt gegeven. Wiskunde C sluit erg goed aan bij het profiel Cultuur en Maatschappij. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals functies en grafieken is het (her)ontdekken van het plezier in wiskunde een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn er ook onderwerpen als logisch redeneren, statistiek en vorm en ruimte. Onder vorm en ruimte valt onder andere perspectief en het rekenen met vergrotingen en verhoudingen.