tweetalig onderwijs, nieuw sportveld en chromebooks
 

Over L&B

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Laar & Berg is een scholengemeenschap voor atheneum​, havo en het tweetalig Middle Years Programme van de International Baccalaureate Organisation (MYP). De school is voorzien van een groot nieuw sportveld. Ook ontvangen alle eerstejaars leerlingen een eigen chromebook.

Laar & Berg is een veilige en gezellige school met ongeveer 800 leerlingen waarin door de kleinschaligheid iedere leerling zich gekend weet. Ons streven is om de leerling het voor hem of haar hoogst mogelijke resultaat te laten bereiken.


​​​​bank-symbol.png   Algem​​een​

​​

​Onderwijs

Laar & Berg  biedt MYP-, havo- en vwo-onderwijs. MYP staat voor het Middle Years Programme, een internationaal curriculum voor 11- tot 16-jarigen van het International Baccalaureate. Alle leerlingen volgen in de onderbouw minimaal drie jaar MYP. Leerlingen die doorstromen naar het examentraject havo, sluiten het MYP in leerjaar 3 af en leerlingen die doorstromen naar het examentraject vwo, sluiten in leerjaar 4 het MYP af. 

Aantal Leerlingen​

​ca. ​800

Kenmerken docententeam 

Enthousiast, inhoudelijk sterk en betrokkenen. Het team bestaat uit een mooie mix van jonge en meer ervaren docenten.18% van het team heeft een internationale achtergrond.​​

​​Bijzondere faciliteiten 

Unieke ligging, omringd door bos en heide. Ruime campus met groot sportveld inclusief voetbalveld, hockeyveld en verspringbaan. En verder: 2 gymzalen, een kunstplein, 5 science labs en een grote aula met podium.​​

​Leerlingpopulatie/locatie

​Leerlingen komen voornl. uit Laren, Hilversum, Blaricum, Bussum, Huizen en Eemnes.

​Identiteit 

​Katholiek

​Slagingspercentage

​2018/2019​
Havo: ​92%, vwo: 89%​

​Schoolkosten

ca. 950 euro per jaar (incl. chromebook/excursies/kosten MYP en overige dienstverlening)​​

​Partners​

Laar & Berg is een Alberdingk Thijm School

Laar & Berg is een IB World School, sinds 2003 geautoriseerd door het International Baccalaureate (IB)

Laar & Berg is in 2009 geaccrediteerd door de Council of International School (CIS)

Laar & Berg is een associate member van de Dutch International Secondary Schools ​(DISS).

school-globe-1.png​​​  ​Tweetaligheid/
Internationalisering

 Curriculum 

​​Laar & Berg biedt alle leerlingen tweetalig MYP onderwijs. Lessen worden hierbij vormgegeven vanuit:

- context (om de lesstof betekenisvol en relevant te maken)
- concepten (om de lesstof en vaardigheden te bundelen)
- onderzoeksvragen (om vanuit de nieuwsgierigheid en motivatie te werken)

Na 3 of 4 jaar MYP kunnen leerlingen doorstromen naar resp. havo 4 of vwo 5 of DP 1 (vanaf 2022). 

IB Learner Profile


 

Vaardigheden en ontwikkeling van belangrijke karaktereigenschappen worden actief gestimuleerd. We verwachten dan ook dat ieder lid van onze scholengemeenschap 
- leer- en nieuwsgierig is
- goed geïnformeerd is
- nadenkt
- communiceert
- principes heeft​​​
- openstaat voor ideeën en principes van anderen
- zorgzaam is
- risico's durft te nemen
- in evenwicht is
​- reflecteert​

​Tweetaligheid

​Sinds 1995 biedt Laar & Berg tweetalig onderwijs. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen door onderdompeling eenvoudig en natuurlijk Engels leren. Omdat in gemiddeld 50% van de lessen Engels de voertaal is en er ook buiten de lessen in het Engels wordt overlegd, zijn leerlingen aan het einde van het tweetalige MYP-traject uitstekend in staat om in het Engels te communiceren.

Buitenlandse studiereizen

Laar & Berg biedt diverse binnen- en buitenlandse excursies aan. Tijdens de werkweek in de week voor de herfstvakantie is er de keus tussen verschillende Europese steden en in het eindexamenjaar is er de optie om een verre reis te maken in het kader van service learning.

​Evenementen

Leerlingen en docenten organiseren allerlei activiteiten, zoals het brugklasspektakel, inzamelingacties, het tafeltennistoernooi, het kerstgala, Paarse Vrijdag en sporttoernooien. Ook is er gelegenheid om mee te doen aan muziekfestivals of verschillende leerlingcommissies. Sinds 2016 neemt Laar & Berg tevens deel aan de internationale World Scholar's Cup.​

meeting.png   ​​​​​

Leer​lingbegeleiding​

​Ondersteuning eerstejaars

​De leerlingen starten met een bootcamp Engels ​en gaan in het eerste jaar een week naar Texel. 

Elke klas heeft een eigen mentor die tevens een vakdocent van die klas is. Daarbij heeft iedere klas 4 of 5 4+ers: H5 en V6 leerlingen die de eersteklassers begeleiden. 

​Extra ondersteuning

Er zijn verschillende mensen​ aan de school verbonden voor extra ondersteuning: ​2 remedial teachers, een coördinator leerlingzaken, een intern ambulant begeleider en een decaan.  ​​


computer-connected-to-the-network.png​​​​​  Multimedia​

​Aantal devices

​Chromebooks voor alle leerlingen, elk lokaal beschikt over een  audio- en beamerset met een goede kwaliteit wifi. Daarnaast staan er 45 iMacs in de mediatheek, en zijn het design lokaal als wel het studielokaal voorzien van mini macs. 

​​Leerlijnen

​Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken​. Om lessen nog meer te verrijken met nieuwe technologie kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van het IT-Lab; een experience centre in HIlversum dat door alle scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen kan worden bezocht.

​Support

Er is een ICT assistent op school. Het ICT Service Centre van Alberdingk Thijm Scholen​ biedt verdere ondersteuning voor leerlingen en medewerkers.

Digitale com​municatie​

Voor praktische zaken als rooster en resultaten gebruiken we Magister en hier kun je ook de app voor gebruiken. Voor schoolwork hebben leerlingen een Office365 account. Ouders ontvangen wekelijks een digitale nieuwsbrief en ook staat het laatste nieuws op de website. Op Laar & Berg’s Facebook worden voornamelijk alle evenementen aangekondigd en uiteraard foto’s gedeeld.  


Icons designed by Freepik and distributed by Flaticon​​​