Aanmelden havo 4

maart 2020

Beste VMBO instroom leerling,

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het wegvallen van het CSE en de aanpassing van de slaag/zak regeling en de mogelijkheid tot herkansen gaat het aanmeldproces wat anders lopen. Daarnaast komt nog dat de meeloopdagen en aanmeldgesprekken op dit moment lastig in te plannen zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer er weer reguliere lessen kunnen starten en dan hebben we alle aandacht nodig om de eventuele opgelopen achterstanden bij onze huidige leerlingen keihard in te halen. Waarbij het uitnodigen van extra leerlingen niet ideaal is.


Zoals altijd is voor de instroom op Laar & Berg de opinie van het VMBO docenten team heel belangrijk. Omdat er nu geen CSE eindlijst komt wordt dat advies nog belangrijker. Ik zal mij dan ook meer moeten gaan richten op andere statistiek die een school heeft van een leerling. 
Dus niet alleen de eindcijfers van de Schoolexamens, maar ook de absenties, competentielijsten en gedragsindrukken zijn dan voor mij erg belangrijk. Ik zal deze ook opvragen bij de huidige school.

Ik begrijp dat deze informatie geen sluitend antwoord geeft op vragen als “hoe gaat de aanmelding nu plaatsvinden?” Zolang er nog onduidelijkheden zijn vanuit de regering kan ik daar geen definitief antwoord op geven. Laar & Berg blijft wel een school die staat voor het bieden van kansen en het stoppen van de CSE’s zullen deze kansen dus niet voor iedereen dichtgegooid worden. 

V
oor jullie blijft  nu belangrijk: Stort je met alles wat je nog in je hebt op school, de online lessen en je mogelijkheden tot herkansingen. Dan laat je aan je huidige docenten team, en dus ook mij, zien dat je er echt voor wil gaan.

Met vriendelijke groeten,
Leon Laagwater


​Aanmelden voor havo 4 op Laar & Berg

Veel jongeren die met succes een mavo-traject hebben afgerond, willen graag doorleren voor een havo-diploma. Op Laar & Berg bieden we jaarlijks 15 à 25 leerlingen de kans om twee jaar lang met veel plezier en een goede werkhouding dat diploma te halen. Op deze manier krijgen deze leerlingen de mogelijkheid deuren te openen naar ambitieuze HBO-opleidingen en de toekomst die zij voor ogen hebben. Ook biedt de overstap je de tijd om langer na te denken over je toekomst en een keuze voor een vervolgopleiding gerichter te kunnen maken. Als school zijn wij erg trots op onze instromers die deze overstap met energie starten en met succes afronden. 

Waarom zou je naar Laar en Berg willen komen?

Laar & Berg​ is een niet zo heel grote school (750-800 leerlingen). Hierdoor kennen de docenten veel van de leerlingen en andersom, je zal dus niet zo snel verdrinken in de massa. De docenten op Laar & Berg zijn erg benaderbaar en staan open voor alle vragen. Door de open en vriendelijke relatie tussen leerlingen, docenten en ondersteunend personeel heerst er een gezelligefijne en veilige sfeer op school. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een plek in havo 4?

Wij hanteren, als een van de weinige scholen in het Gooi, geen harde ondergrens voor het gemiddelde Centraal Examenresultaat. We kijken afzonderlijk naar de SE en CE cijfers en verwachten daar geen onvoldoendes in en de kernvakken moeten hoger zijn dan een 6,0. Daarnaast kijken we naar perspectief en baseren onze keuzes op een combinatie van capaciteiten, referentie van je oude school en het intakegesprek/assessment en interesse. Met onze ervaring weten we goed in te schatten wie deze pittige overstap succesvol kan maken. Je resultaten moeten uiteraard wel aantonen dat je met ruime marge je mavo-diploma hebt gehaald.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Senior High?

Je kan een mail sturen naar lb@atscholen.nl met in het onderwerp "aanmelden voor Senior High". In de mail zet je je naam, huidige school, vakkenpakket, gewenst profiel en geef je aan waarom je naar Laar & Berg zou willen komen.  Als de Senior High vol zit, dan zullen we moeten kijken of er voldoende aanmeldingen voor een tweede Senior High zijn, dan zullen we deze in februari alsnog inplannen.​

Wat gebeurt er bij het intake assessment?

Gedurende het jaar proberen we al een beeld te krijgen van de leerlingen die zich aanmelden. Dat begint bij de Senior High  en/of de open dag in januari. Hier zien wij je voor het eerst en krijgen wij een eerste indruk. Als je geïnteresseerd bent, dan kan je uitgenodigd worden voor een meeloopdag. Je volgt dan een aantal lessen hier op Laar & Berg waar je een beeld krijgt van de gang van zaken hier op school en de docenten ook een beeld kunnen krijgen van hoe jullie in de les zitten. Aan het eind van deze dag volgt een intake gesprek waar je opties doorgenomen worden. Als laatste nemen we nog contact op met je huidige school om te vragen over je houding en hun beeld van jou als leerling. Dit alles samen vormt het intake assessment.

Hoe en tot wanneer kan ik me aanmelden? Vóór 1 april inschrijven

Als je voor Laar & Berg kiest, laat dit dan voor 1 april weten door het aanmeldformulier ​samen met een kopie van je identiteitsbewijs, een pasfoto en je laatste cijferoverzicht, naar ons postadres te sturen. Je krijgt dan allereerst een bevestiging van ontvangst en word je toegevoegd aan ons bestand. Aanmelden na het CE kan altijd, maar er is een grote kans dat we dan geen plek meer hebben omdat we dan inmiddels voldoende kansrijke opstroomleerlingen een plaats hebben kunnen bieden. 

In mei of juni word je dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Na dit gesprek wachten we je Centraal Examenresultaten af. Uiteindelijk maken we kort na de uitslag van het CE, op basis van die resultaten en het advies van je VMBO school, een definitieve keuze of je kunt starten in havo 4.

Wat verwachten we van je op de havo en tijdens jou voorbereiding op de havo?

Tijdens jouw schooljaren op Laar & Berg verwachten we een goede inzet en gedrag. Dat is de basis waarop we samen de kans gegrepen hebben om je aan een havo diploma te helpen, dus daar moeten we dan ook vanuit kunnen gaan. In tussenuren kan je in lokaal 12 werken aan je eventuele achterstanden die je tegenkomt tijdens de lessen. Voordat je bij ons op school komt,​ krijg je voor de vakken wiskunde en eventueel economie oefenmateriaal mee om je optimaal voor te bereiden op de havo.

Wat kun je van Laar & Berg verwachten?                                                                                

Wij begeleiden je vanaf dag één intensief. Mentoren en docenten zijn gewend met nieuwe leerlingen om te gaan en weten tot je door te dringen. Als blijkt dat je meer moeite hebt met de overstap dan je had verwacht, dan gaan we gezamenlijk kijken naar oplossingen.

​Hoe zit het met de "doorstroomrechtwet"?

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot deze wet op de voet. Deze wet zou het voor alle VMBO leerlingen die een extra vak op het VMBO volgen mogelijk moeten maken om op de HAVO in te stromen. Ons lijkt dat geen handige keuze, niet elke VMBO leerling is geschikt om de havo te doen, al dan niet met een extra vak op het VMBO. Maar mocht deze wet er door komen, dan zullen we uiteraard leerlingen die daaraan voldoen een kans bieden.

Belangrijke tip: "Heb ook een plan B"

Veel mavo-leerlingen richten zich volledig op een havo-opstroomtraject. Het kan echter gebeuren dat je jezelf wat hebt overschat en je resultaten of advies tegenvallen en je niet wordt toegelaten op een havo. Het is dan heel lastig nog een goede MBO-vervolgopleiding te vinden. Zorg er dus altijd voor dat je weet welke MBO-opleidingen je leuk vindt en dat je een plan B hebt.

Als je denkt dat Laar & Berg een school is waar je je prettig zult voelen, schroom dan niet je aan te melden of contact op te nemen als je nog vragen hebt. ​Heel veel succes met de laatste maanden en hopelijk spreken we elkaar in mei of juni.

Met vriendelijke groet,

Leon Laagwater
Afdelingsmanager havo 4 en 5                                                                          
Email: l.laagwater@atscholen.nl​                                                                                                       
Telefoon: 035-5395422​

​​