Inschrijving en toelating 2019/2010

Inschrijving en toelating

​​​​Aanmelden kan van 2 tot en met 6 maart 2020 met het inschrijfformulier van Laar & Berg, dat via de site te downloaden of op het servicepunt te verkrijgen is. De aanmelding start op maandag 2 maart 2020. Eerder ingestuurde aanmeldformulieren worden vanaf die datum verwerkt. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op de sluitingsdatum van vrijdag 6 maart 2020 om 12.00 uur binnen is.

Download hier het aanmeldformulier en de informatiegids:


Aanmelding leerlingen Year 1
Bij de toelating tot de brugklas volgt Laar & Berg het advies van de basisschool. De leerling moet een positief havo- of vwo-advies hebben. Verder geldt dat de leerling tenminste groep 8 van een Nederlandse basisschool moet hebben doorlopen. De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden, als de leerling al op school zit, gebruikt om eventuele begeleiding op maat te bieden. 

Toelating tot andere klassen/jaarlagen
Voor toelating in andere klassen/jaarlagen is eerst een intakegesprek met de afdelingsmanager nodig.
Afdelingsmanagers
Leerjaren MYP 1 en MYP 2 Dhr. R. Kooijman BEd, BA, BSc E-mail:  r.kooijman@atscholen.nl
Leerjaar MYP 3 en MYP 4 Mevr. drs. G.M.J.H. Mohrmann E-mail:  g.mohrmann@atscholen.nl
HAVO leerjaren 4 en 5 Dhr. ir. L.H. Laagwater E-mail:  l.laagwater@atscholen.nl
VWO leerjaren 5 en 6 Mevr. drs. L.H. Westgeest E-mail: l.westgeest@atscholen.nl

Heeft u een vraag over de aanmeldingsprocedure dan kunt u bellen tussen 8:00 en 16:00 uur tel.: 035-5395422 of stuur een bericht aan lb@atscholen.nl ​​​​