Toetsing en Rapportage

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hier vindt u belangrijke documenten met informatie over de uitgangspunten van ons toetsbeleid en de overgangsnormen.

20192020 Rapportage_Overgang.pdf

MYP Assessment Policy.pdf
2017 ATL rubrics.pdf
Exam Booklet 2020.pdf

​In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden de uitgangspunten en reglementen beschreven die het schoolexamen en centraal examen betreffen. Het PTA is van toepassing voor havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6. Voor MYP 4 ​staan alleen de vakken Maatschappijleer, Social Studies en CAA in het PTA vermeld. Hier onder vindt u het PTA Algemeen deel en de vakspecifieke PTA's voor de verschillende leerjaren. 

20192020 PTA algemeen deel (1).pdf
19-20 PTA vwo 6 dec 19.pdf
19-20 PTA vwo 5 dec 19.pdf
19-20 PTA havo 5 130120.pdf
19-20 PTA havo 4 dec 19.pdf
19-20 PTA myp 4.pdf