Eindexamen

​​​Op 14 mei 2018 starten de eindexamenleerlingen met hun centraal examen. Hieronder vindt u zowel het rooster van tijdvak 1 als van tijdvak 2. Ook staat de examenbrief op deze pagina. In deze examenbrief staat belang​rijke informatie voor de examenkandidaten.

EXAMENBRIE​F 2018.pdf

Rooster.jpgRooster tv2.jpg